#081 – Vilket teknikföretag har hårdast grepp om dig?

New York Times ställde nyligen en intressant fråga: Vilken it-jätte skulle du lämna först? Med utgångspunkt i den artikeln pratar (och lämnar de fem i helt olika ordning) Anders och Carl om Alphabet, Amazon, Apple, Facebook och Microsoft och kommer bland annat in på hur de tjänar sina pengar.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#080 – Om Professor Lessig, digitalisering och demokrati

Lunds Universitet fyller 350 år i år. Som en del i jubileumsprogrammet arrangerades nyligen en dag om digitalisering och demokrati. En av de inbjudna talarna var Lawrence Lessig som 2013 utsågs till hedersdoktor vid universitetet. Hans föreläsning handlade om hur tekniken påverkar demokrati, och veckans avsnitt av Digitalsamtal tar utgångspunkt i den och den efterföljande frågestunden.

Vill du själv lyssna på Lessig hittar du föreläsningen i Lunds Universitets Youtube-kanal.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#079 – En uppkopplad kamera i sovrummet

Med utgångspunkt i lanseringen av Echo Look, den senaste produkten i Amazons serie av röststyrda hemprylar, glider veckans Digitalsamtal vidare i en diskussion om selfies, otydliga gränser mellan produkter och tjänster, användarvillkor som blir allt viktigare, säkerhet i uppkopplade prylar och möjligheter med bildanalys.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#078 – Offentliga platser i den digitala världen

Vad är kännetecknande för en offentlig plats? Vilken funktion fyller de? Och finns de, eller kan de finnas, på nätet? Det är frågorna som veckans avsnitt av Digitalsamtal kretsar kring.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#077 – Hur mycket digitalt måste man kunna?

När teknikutvecklingen ger helt nya möjligheter och allt fler organisationer, både i form av myndigheter och företag, börjar utnyttja dem går det att ställa sig frågan om vad som kan anses vara en rimlig, teknisk baskunskap. Senaste utgåvan av Svenskarna och internet visar till exempel att över 90 procent har tillgång till internet, 82 procent använder nätet dagligen. Samtidigt står 7 procent, ungefär 630000 människor, vid sidan av nätet i Sverige.

Men det går också att vända på frågan: I takt med att medborgarnas digitala kompetens höjs och att allt fler blir uppkopplade, vilka krav går då allt att ställa framför allt på det offentliga? Hur förväntar vi oss att tekniken utnyttjas för en så effektiv samhällsapparat som möjligt?

Tyvärr hade vi lite teknikproblem den här gången och ber därför om överseende med lite sämre ljudkvalitet än vanligt.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#076 – Vem har makten över digitaliseringen i din verksamhet?

I veckans avsnitt tar vi ett kliv in i valfri verksamhet och resonerar kring makten över tekniken. I takt med att it-mognaden ökar ställer användarna också allt högre krav. De vet vad de vill ha och behöver för att kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt.

Men vem är det som bestämmer över de teknikval som görs, vilka prylar och tjänster som används? Och hur de används? Hur ser gränsdragningen ut mellan de som använder tekniken och it-avdelningen?

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#075 – Ingen vet mer om dina nätvanor än din internetleverantör

Att Facebook, Google och andra kartlägger våra webbvanor har vi lärt oss. I USA har det blivit dags att välkomna en ny aktör in på banan: Internetleverantörerna.

Bland annat med en argumentation som bottnar i rättvisa – ”om Facebook får måste också internetleverantörerna få” – ges de nu möjlighet att samla in och handla med sina kunders internetvanor.

Men här finns flera viktiga skillnader. En att det i ena fallet främst handlar om webbvanor, medan internetleverantörerna ser allt deras kunder gör på nätet.

Om detta handlar veckans avsnitt av Digitalsamtal.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#074 – En webb för alla

Pär Lannerö är gäst i veckans avsnitt av Digitalsamtal. Han jobbar med tillgänglighetsfrågor på PTS, utifrån ett användarperspektiv: Hur bygger man en webbplats så att vem som helst kan använda den? Oavsett eventuella funktionshinder. I takt med att samhället digitaliseras är det en allt viktigare fråga, ur ett demokratiperspektiv.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#073 – Samla in, lagra och analysera – om nya sätt att dra slutsatser

Billiga, trådlösa och strömsnåla sensorer gör det möjligt att samla in data från den fysiska världen. Sjunkande priser på lagring gör det möjligt att spara mer. Och allt mer kraftfull beräkningskapacitet gör att mer avancerade beräkningar går att genomföra.

Många företag hittar tillämpningar i olika nischer för den här generella teknikutvecklingen. Anders har för tionde året i rad jobbat med 33-listan, en lista med de 33 hetaste, unga teknikföretag. På årets upplaga finns tre företag som jobbar på det här sättet: eMaintenance365, Elastisys och Unomaly.

Med utgångspunkt där pratar Anders och Carl om den här tekniktrenden. Vad är möjligt? Vilka utmaningar för den med sig?

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#072 – Nu är det dags: Svenska elever ska lära mer om digitaliseringen

I mars presenterade regeringen till slut en översiktlig plan för hur svensk grundskola ska förändras, så att den bättre förbereder eleverna på digitaliseringen av samhället. Carl och Anders pratar i veckans avsnitt om varför den här förändringen i läroplanen nu genomförs, vad den innebär och vilka möjligheter svenska skolor har att leva upp till de nya kraven från och med läsåret som startar hösten 2018

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.