#208 – Det största säkerhetshålet hittar du i din hjärna

Play

IT-säkerhet handlar inte om teknik. Åminstone inte bara, och absolut inte i första hand. Det är budskapet från Jenny Radcliffe, en av huvudtalarna på årets Internetdagarna.

I sin keynote beskrev hon istället hur hon utnyttjar svagheter hos oss människor när hon testar säkerheten hos sina kunder. Vi är lata (och återanvänder därför dåliga lösenord), vi är artiga (och håller därför upp dörren åt budet som bär det tunga paketet) och vi är naiva (och tror därför inte att någon är intresserad av just våra konton). I veckans avsnitt får du höra mer om de mänskliga svagheter hon och hennes kollegor utnyttjar – och några tips om hur du kan göra för att undvika att bli lurad.

Missa inte heller de två redan publicerade avsnitten med keynotetalare från Internetdagarna 2019: Ett med danah boyd och ett med Harper Reed. Nästa vecka kommer det fjärde och sista avsnittet från konferensen, med Max Schrems.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#207 – Harper Reed om vem som behöver förstå vad

Play

Note to English speaking listeners: It’s just the short introduction that’s in Swedish!

Precis som förra veckans avsnitt, med danah boyd, är det här samtalet inspelat under Internetdagarna 2019. Gäst den här gången är en annan av huvudtalarna, Harper Reed, som bland annat var teknikchef för Barack Obamas återvalskampanj 2012.

Avsnittet tar sin utgångspunkt i hans presentation och kretsar, precis som samtalet med danah boyd, om data, AI och vem som behöver förstå vad om tekniken. (En fråga som Anders också skrev om i sin sammanfattning av Internetdagarna.) Och på den frågan följer diskussioner om demokrati, om reglering och varför det är viktigt att se till att så många röster som möjligt är med i det arbetet. Harper Reed lyfter också idén om att offentlig sektor borde se frågor om integritet och data som en hälsoutmaning, där det finns ett behov av informationsinsatser på samma sätt som kring smittsamma sjukdomar.

Anders nämner rapporten Big data: Seizing opportunities, preserving values från Barack Obamas tid i Vita huset. Den är värd att läsa.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#206 – Om data och samhälle, med danah boyd

Play

Note to English speaking listeners: It’s just the short introduction that’s in Swedish!

Gäst den här veckan är danah boyd, en av huvudtalarna på årets upplaga av Internetdagarna. Hon har bland annat grundat forskningsinstitutet Data & Society. Och det är om data och samhälle som samtalet handlar. Vad data är, hur data påverkar samhället och hur vi bäst kan få ut största möjliga nytta från data och dataanalys samtidigt som problemen begränsas.

Samtalet, precis som hennes keynote, kommer in på ämnet data voids. Läs gärna mer om det i rapporten som Data & Society nyligen publicerade (och som Anders har bloggat om). Missa inte heller Data & Societys föreläsningsserie Databites som går att följa på nätet.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#205 – Journalisterna och de sociala medierna

Play

Hur förhåller sig journalisterna till de sociala medierna? Hur har de nya plattformarna förändrat nyhetslogiken? Hur har de påverkat distributionen av nyheter? Det är några av frågorna som Ulrika Hedman svarar på i sin avhandling vid Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation på Göteborgs Universitet. I veckans avsnitt är hon gäst och berättar mer om sin forskning.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#204 – Konsulten som en katalysator för digitalisering

Play

I avsnitt 199 frågade jag er lyssnare om hur digitalisering diskuteras på era arbetsplatser. En av dem som svarade var Joakim Hökegård, på konsultfirman HiQ:s Göteborgskontor.

Den här veckan är han gäst i podden, för ett samtal om vad digitalisering är, skillnader och likheter i hur stora och små företag förhåller sig till den och hur konsultbolag som HiQ, med erfarenheter från digitalisering i många olika branscher, kan bidra med nya perspektiv in i kundernas verksamhet.

Och om du har svar på frågorna i avsnitt 199, hör av dig!

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#203 – Vad säger forskningen om mobilförbud i skolan?

Play

Frågan om ett generellt mobilförbud i svenska skolor återkommer gång på gång i den offentliga debatten. Den här veckan tar Digitalsamtal reda på vad forskningen säger om elevers användning av mobilen i skolan. Gäster är forskarna Anita Grigic Magnusson och Torbjörn Ott.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#202 – Högskolan i Halmstad bidrar till ökad AI-kompetens

Play

Fler behöver förstå mer om AI för att teknikens möjligheter ska användas på ett bra och ansvarsfullt sätt. Det resonemanget har hörts i tidigare avsnitt av Digitalsamtal.

Gäst den här veckan är Pontus Wärnestål, docent i informatik vid Högskolan i Halmstad. Samtalet handlar bland annat om hur AI blivit ett nytt material för dem som jobbar med tjänstedesign och hur högskolans utbildningsprogram MAISTR och poddkurs DAP ska bidra till ökad förståelse för materialets möjligheter och utmaningar hos dem som redan är ute i yrkeslivet.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#201 – Lära, odla, sälja – om digitalisering av det småskaliga lantbruket

Play

Ett småskaligt lantbruk som exempel i Digitalsamtal, hur hänger det ihop? Svarar på den frågan gör före detta elektro/datoringenjören Christian Dahlqvist. Med internet som kunskapskälla att ösa ur har han och hans fru Johanna startat ett småskaligt lantbruk i Hallands inland.

I veckans avsnitt berättar han om hur digital teknik hjälper till i hela kedjan. Från att lära sig om odling till färdig produkt på kundernas matbord. Avsnittet är ett bra exempel på hur de digitala tjänster vi alla använder i vår vardag också blir kraftfulla verktyg i näringslivet.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#200 – Ettor och nollors hemliga liv

Play

Dags för jubileumsavsnitt, det tvåhundrade digitalsamtalet! Ambitionen med podden är att sätta teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv.

Den ambitionen delas med veckans gäster: Marie Birde och Olga Stern har tillsammans skrivit boken Ettors och nollors hemliga liv – allt du vill (och kanske inte vill) veta om programmering, Klas Ekman har varit redaktör för den.

Den som avslutar samtalet, som kretsar till varför förståelse för programmering behövs av fler än tekniker, blir Olga Stern:

“I en demokrati har man någon slags skyldighet att ta reda på hur det mest grundläggande fungerar. Som samhällsmedborgare. Punkt.”

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#199 – Sex frågor till dig som lyssnar

Play

Med veckans avsnitt, nummer 199(!), tar jag sikte mot nästa hundratal. Och jag gör det utan gäster. Istället har några frågor till er som lyssnar.

Jag har på sistone hamnat i ett antal olika sammanhang där begreppet digitalisering har diskuterats och hur en organisation förhåller sig till teknikens möjligheter. Några aspekter av de samtalen fångar jag i en föreläsning som jag den här veckan ger på ett antal bibliotek i Västsverige, och som Hylte Digidelscenter livesände. Vill du få lite mer bakgrund till mina frågor går det att titta på den för ett tydligare sammanhang. Digitalsamtal #172, Det finns inte en Digitalisering med stort D, ger också en bra bakgrund.

Det jag frågar om i det här korta avsnittet är sex saker:

  • Hur pratar ni om digitalisering i din verksamhet – med breda penseldrag eller väldigt konkret?
  • Vilka kompetenser är med i diskussionerna om digitalisering – är det tekniker, verksamhetsansvariga, personal, användare, andra grupper?
  • Är diskussionerna i första hand fokuserade på tekniken – eller på vad det är ni vill åstadkomma med hjälp av tekniken?
  • Hur pratar ni om konsekvenserna av digitaliseringen – som ett direkt resultat av den underliggande tekniken eller hur den används?
  • Hur pratar ni om konsekvenserna av att avstå från att digitalisera?
  • Hur diskuteras kraven på de digitaliserade processerna – finns det förväntningar på att de ska vara felfria eller görs jämförelser med hur väl dagens processer fungerar?

Ni som vill dela med er får gärna maila mig på anders@thoresson.net.