#166 – Hur går det, Carl?

I somras tog Carl en paus från Digitalsamtal, för att på regeringens uppdrag jobba som kommittéordförande med uppgift att öka medie- och informationskunnighet samt värna det demokratiska samtalet. Vi lovade då att han skulle dyka upp som gäst i podden, för att berätta hur arbetet går. Och det är vad han gör i veckans avsnitt.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#165 – Digitaliseringen ska ge ett hållbart och lönsamt lantbruk

Inom lantbruket används begreppet “hållbar intensifiering”. I bara två ord sammanfattar det två av mänsklighetens stora utmaningar: Möjligheterna att producera tillräckligt mycket mat, utan att öka klimatpåverkan. I en ny svensk testbädd ska forskare och företag tillsammans utveckla tekniska lösningar som ska göra det möjligt.

I veckans Digitalsamtal är Jonas Engström gäst. Han jobbar på forskningsinstitutet RISE och är projektledare för testbädden.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


#164 – Internetkunskap höjer den digitala kompetensen

Internetkunskap är Internetstiftelsens satsning på digital kompetens. I veckans avsnitt av Digitalsamtal berättar projektledaren Björn Appelgren om vilka kompetensluckor som avslöjas i enkätundersökningen Svenskarna och Internet och hur Internetkunskap ska täta dem. Det handlar bland annat om källkritik, nätvett och en förståelse för hur man undviker att bli offer för de vanligaste it-brotten.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


#163 – Hur kan teknik bygga en hållbar värld?

Årets mellandagslyssning i Digitalsamtal tar avstamp i Global Impact Jam, i ett avsnitt som spänner över många ämnen: Vilka tekniska lösningar går att utveckla som bidrar till att FN:s globala hållbarhetsmål uppfylls? Hur kan man prata om teknik för att väcka teknikintresse? Hur kan man skapa nya typer av innovationsprocesser?

Men den allra första frågan är en annan: Vad är en science park?

Svarar på den gör Lena Miranda, vd på Mjärdevi Science Park i Linköping och dessutom ordförande för branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks. Veckans andra gäst är Predrag Pucar, vd på Nira Dynamics.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


#162 – Medier, demokrati och digitalisering

Martin Holmberg är gäst i veckans avsnitt. Han är programansvarig för forsknings- och innovationsprogrammet Medier och demokrati. Samtalet handlar om digitaliseringen, hur den påverkat medierna, vad det innebär för demokratin och möjliga vägar framåt.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


#161 – Vi behöver inte väcka tjejers teknikintresse – det finns redan

Med jämna mellanrum uppstår en diskussion om hur unga tjejers teknikintresse ska kunna väckas, för att i förlängningen få fler kvinnliga studenter på landets tekniska högskolor. Forskaren Ulrika Sultan menar att frågeställningen är felformulerad: Unga tjejer är teknikintresserade, men intresset försvinner. Det skolan behöver fundera på är alltså hur teknikundervisningen kan göras intressant och relevant.

Ulrika Sultan förslag är bland annat att utgå från ett samhällsperspektiv, att först resonera kring problem som behöver en lösning och sen fundera på hur tekniken kan hjälpa till. Några exempel på hur det kan se ut finns i gratisboken Teknik – 10 lektioner i att förändra världen som hon varit redaktör för och som ges ut av Teknikföretagen.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


#160 – Vad betyder digitaliseringen för biblioteket?

Vad betyder digitaliseringen för biblioteket? Hur påverkas bibliotekens uppgift? Och hur förändras sättet man jobbar på? Det är frågor som veckans avsnitt av Digitalsamtal kretsar kring. Gäst är Daniel Forsman, stadsbibliotekschef i Stockholm.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#159 – Också ointressanta personer intressanta för nätbrottslingar

Med boken Bli säker vill Karl Emil Nikka hjälpa privatpersoner och anställda att bättre förstå it-säkerhet och vad man kan och behöver göra för att förbättra den. I veckans avsnitt av Digitalsamtal är hans gäst, för ett samtal som bland annat handlar om lösenord, säkerhetskopior och vem som egentligen kan tänkas bli en måltavla för nätbrottslingar.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#158 – “Vi har verktygen och kunskapen för att göra världen mycket bättre”

Lagstiftning och reglering av teknik. Politikers förhoppning om att nästa Facebook ska växa fram just i deras stad eller land istället för idéer om hur teknik kan användas för att bygga ett samhälle vi vill ha. Felaktiga uppfattningar om vad som är disruptiv teknik och om hur lång tid ny teknik faktiskt tar att utveckla. Och varför teknikutveckling bör utgå från problem som behöver en lösning. Det är några av ämnena i veckans avsnitt, där Ben Hammersley är gäst. Han var en av huvudtalarna på Internetdagarna 2018, jobbar idag som futurist och har bland annat en bakgrund på den brittiska utgåvan av Wired.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#157 – Som du frågar får du svar – om UX, AI och bra tjänster

Who will engineer the engineers undrade Jonas Söderström i ett blogginlägg tidigare i höstas. Till vardags jobbar han som UX-specialist på InUse och har också skrivit boken Jävla skitsystem.

I veckans avsnitt av Digitalsamtal utvecklar han sina resonemang i ett samtal som bland annat handlar om vikten av att designa system på rätt sätt när data ska samlas in, varför man behöver förstå verksamheten som en it-lösning ska användas i och om vad UX egentligen är.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.