Kategorier
Avsnitt

#016 – Design, delaktighet och digitalisering

I avsnitt 16 av Digitalsamtal gästas vi av Kristina Höök, professor i interaktionsdesign vid KTH och föreståndare för Mobile Life Center. Samtalet handlar bland annat om hur design påverkar teknik- och samhällsutveckling. Och oss alla som individer – hur designbeslut påverkar vår vardag, både på jobbet och privat.

Alla tekniska system har inbyggda värderingar och de tar sig bland annat uttryck genom de designval som görs, säger Kristina. Hon exemplifierar bland annat med Facebook och de designbeslut som fattas i utvecklingen av tjänsten, baserade på företagets affärsmodell. Design handlar alltså inte bara om det funktioner användaren ser på sin skärm och interagerar med, utan i allra högsta grad även de processer som styr hur tjänsten eller prylen fungerar.

Ett stort ansvar för systemdesignen och hur ett system ska fungera faller på beställaren, att fundera på vem användaren faktiskt är och vad hen har för behov. Det här gäller i relationen mellan arbetsgivare och anställda, i relationen mellan offentlig verksamhet och medborgare och på många andra plan. Vilka grupper borde få ha en röst i designprocessen? Och hur påverkar en obalans i kompetens relationen mellan den som beställer ett system och den som utvecklar det?

“Beställarkompetens är så viktigt och så svårt,” säger Kristina som uttrycker en oro över att den offentliga sektorn är dåliga på att beställa innovation.

Samtalet handlar också om vad som händer när tekniken tar plats på och i våra kroppar, om datorslöjd, om tillgång till öppen data och om design thinking som akademiskt ämne.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

2 svar på ”#016 – Design, delaktighet och digitalisering”