#026 – Därför vill du ha ett neutralt internet

Fri tillgång till Facebook från mobiltelefonen, utan att du behöver betala för datatrafiken. Eller fri tillgång till strömmad musik i mobiltelefonen, utan att du behöver betala för datatrafiken. Det är två erbjudanden från svenska mobiloperatörer. Det låter bra för den enskilda internetanvändaren – men är samtidigt ett stort avsteg från det som kallas för nätneutralitet. … Fortsätt läsa #026 – Därför vill du ha ett neutralt internet