Kategorier
Avsnitt

#113 – Vad är folkbibliotekens roll i digitaliseringen?

Vad är folkbibliotekens roll när samhället digitaliseras? Kring den frågan kretsar veckans avsnitt, där Ida Norberg är gäst. Till vardags är hon bibliotikarie i Sundsvall, men hon har också skrivit rapporten Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken. Samtalet handlar både om det arbete som Ida Norberg och hennes kollegor gör kring digital kompetens i Sundsvall och om slutsatserna i rapporten: Digital första hjälp, källkritik, makerspaces – men också om bibliotikariernas egen kompetens.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.