Kategorier
Avsnitt

#141 Det digitala ledarskapet

Under konferensen Det Offentliga Rummet modererade Carl Heath ett panelsamtal mellan Nina Lagh (M), Region Uppsala, Agneta Granström (MP), Region Norrbotten, Daniel Forslund (L), Stockholms Läns Landsting och Anders Teljebäck (S), Västerås Stad. Samtalet handlade om det politiska ledarskapet för en smartare välfärd, och frågeställningar kring vad digitaliseringen innebär för politiken generellt och för politiker i synnerhet.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.