Kategorier
Avsnitt

#144 – Tillsammans för en handlingsplan för skolväsendets digitalisering

Veckans Digitalsamtal är hämtat från en workshop i samarbete mellan RISE, Skolverket och SKL, om framtagandet av en handlingsplan för skolväsendets digitalisering. Arbetet som pågår under workshopen avsnittet sänds på går att finna via Skoldigiplan.

Hur kan aktörer i skolväsendet gemensamt och praktiskt föra frågan framåt om framtagandet av en nationell handlingsplan för skolans digitalisering?

Regeringen har antagit en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Regeringen vill att den svenska skolan ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Strategin innehåller tre fokusområden, samtliga med flera delmål:
-Digital kompetens för alla i skolväsendet
-Likvärdig tillgång och användning
-Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

SKL har inlett ett arbete för att ta fram en handlingsplan kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Arbetet med handlingsplanen sker öppet och i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Medverkande i avsnittet är Carl Heath, Chef Digitalisering och Lärande, RISE, Annika Agelii Genlott, Projektledare, SKL, Lars Lingman, Utbildningsråd, Skolverket, Anders Hultman, Betahaus, Hanna Leissner, Utvecklingsledare, Kungsbacka, Ellen Lindqvist, Skolchef, NTI Gymnasierna Academedia, Linda Ekstrand, Chef stöd och Utveckling, Sollentuna, Daniel Broman, Förvaltningschef, Lidingö, Jörgen Jonsson, Gymnasiechef, Västerviks kommun, Anders Bergström, Förvaltningschef, Skellefteå

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.