Kategorier
Avsnitt

#158 – “Vi har verktygen och kunskapen för att göra världen mycket bättre”

Lagstiftning och reglering av teknik. Politikers förhoppning om att nästa Facebook ska växa fram just i deras stad eller land istället för idéer om hur teknik kan användas för att bygga ett samhälle vi vill ha. Felaktiga uppfattningar om vad som är disruptiv teknik och om hur lång tid ny teknik faktiskt tar att utveckla. Och varför teknikutveckling bör utgå från problem som behöver en lösning. Det är några av ämnena i veckans avsnitt, där Ben Hammersley är gäst. Han var en av huvudtalarna på Internetdagarna 2018, jobbar idag som futurist och har bland annat en bakgrund på den brittiska utgåvan av Wired.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.