Kategorier
Avsnitt

#237 – Arbetsförmedlingen tror på öppen data och öppen källkod

Förra avsnittet handlade om offentlig sektor och programkod ur ett helikopterperspektiv. Den här veckan blir Digitalsamtal mer konkret, där Maria Dalhage berättar om Arbetsförmedlingens arbete med öppen data och öppen källkod.

JobTech Development är namnet på den utvecklingsenhet hos Arbetsförmedlingen där Maria Dalhage jobbar som projektledare för öppen data.

I avsnittet berättar hon bland annat om varför öppen data är viktigt för Arbetsförmedlingen och varför öppen källkod kanske är ännu viktigare. Det blir också några minuter om samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika delar av offentlig sektor kring de här frågorna – i nätverket NOSAD. Och så en del om underliggande teknik, som bland annat AI och svenska språkmodeller.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson. Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.