Kategorier
Avsnitt

#240 – Digitala vävnadsprover ska lägga grunden för säkrare diagnoser

Foto: Mikael Wallerstedt

Veckans Digitalsamtal handlar om EU-projektet Big Picture, en stor satsning på det som kallas för digital patologi.

Bengt Persson, professor i bioinformatik vid Uppsala Universitet och föreståndare för National Bioinformatics Infrastructure Sweden, är gäst i avsnittet. Han berättar om vad digital patologi är, hur artificiell intelligens kan hjälpa läkare att ställa diagnos och varför den infrastruktur som Sverige och Finland ska bistå med i projektet är så viktig, bland annat för att skydda patienternas personliga integritet.

Det övergripande målet är en europeisk plattform som om sex år hjälper både forskare och läkare i sitt arbete.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson. Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.