Kategorier
Avsnitt

#245 – Fler behöver förstå mer om teknikens möjligheter som verktyg för demokratin

“Hur moderniserar vi Sverige med ny teknik och på ett hållbart sätt?”

Det är den övergripande frågeställningen som Future of Democracy tar sig an.

Det är också den frågeställning som kommer fungera som en fond för Digitalsamtal under de kommande veckorna.

I det första avsnittet på resan fram till den 13 juni, och nästa upplaga av Future of Democracy, är Mikael Ljungblom från AI Sweden och Martin Holmberg från Medier & Demokrati gäster.

Samtalet handlar om varför AI Sweden och Medier & Demokrati tagit initiativ till Future of Democracy – men det handlar framför allt om ett av många tänkbara svar på den övergripande frågeställningen: Varför det behövs fler politiker och fler journalister som förstår den digitala teknikens möjligheter och utmaningar.

Under försommaren 2022 publiceras Digitalsamtal i samarbete med Future of Democracy. Frågorna ställs som vanligt av Anders Thoresson i sällskap av Future of Democracys projektledare Karin Hübinette.