#143 – Fyra år av programmering och skapande med IT som material med Makerskola – vad har vi lärt oss?

Går det att förbättra den pedagogiska verksamheten generellt samt ge input till framtida läroplansutveckling genom området makerkultur, programmering och skapande med IT som material mellan lärare, skolor och skolhuvudmän? Detta Digitalsamtal är en paneldebatt från Almedalsveckan 2018 där dessa frågor diskuteras utifrån projektet Makerskola, som avslutas i dagarna. Makerskola är en nationell testbädd där skolhuvudmän, forskare och företag under fyra år forskat och format beprövad erfarenhet för att möta skolans utmaningar när det kommer till digitalisering och lärande, programmering och skapande med IT. I samtalet hörs Carl Heath, chef Digitalisering och Lärande, RISE, Lars Glimbert, projektledare, Sollentuna, Sara Penje, utvecklingschef, Lidingö, Per Falk, IT-strateg och processledare, Upplands Väsby, Maria Nyström, rektor, Sollentuna ochHelen Henriksson, skolutvecklare, Göteborgs Stad.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#142 – One Team Gov – samverkan för digitalisering av offentlig sektor

På konferensen Offentliga Rummet träffar Carl Heath Kit Collingwood, initiativtagare till One Team Gov i Storbrittannien, och Adrian Solitander och Åsa Holmberg från One Team Gov i Sverige. Samtalet kretsar kring One Team Gov,  en rörelse som utgår från sju enkla principer om hur de jobbar för att förnya offentlig verksamhet. Tillsammans arbetar de för att skapa en förändringskraft genom praktiska åtgärder. Rörelsen består av personer som vill förnya den offentliga sektorn genom att förbättra de tjänster vi erbjuder till invånarna och våra egna arbetssätt.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#141 Det digitala ledarskapet

Under konferensen Det Offentliga Rummet modererade Carl Heath ett panelsamtal mellan Nina Lagh (M), Region Uppsala, Agneta Granström (MP), Region Norrbotten, Daniel Forslund (L), Stockholms Läns Landsting och Anders Teljebäck (S), Västerås Stad. Samtalet handlade om det politiska ledarskapet för en smartare välfärd, och frågeställningar kring vad digitaliseringen innebär för politiken generellt och för politiker i synnerhet.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#140 – Play beyond play – om Tekniska Museets spelutställning

Gäst i veckans avsnitt är Peter Du Rietz, producent på Tekniska Museet. Samtalet handlar om spelutställningen Play Beyond Play – varför museet gjort den, vad man får se och några små antydningar om vad som väntar i etapp två av utställningen som öppnar i höst.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

# 139 – Skarpa Skärvor, ett samtal om samhället, digitaliseringen och demokratins utmaningar med Patrik Oksanen

För andra året i rad träffar Carl Heath journalisten och författaren Patrik Oksanen. Mot bakgrund av hans i dagarna utkomna bok Skarpa Skärvor diskuterar de samhället, digitaliseringen och demokratins utmaningar. Vi samtalar om svårigheterna när det kommer till källkritik, och om desinformationen som döljer sig i vårt vardagliga språk.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#138 – Hur pratar vi om samhällets digitalisering?

I ett samtal med Emanuel Karlsten diskuterar Carl Heath hur media, politik och medborgare diskuterar digital samhällskunskap, utifrån det rättsfall som vid podcastens inspelning låg för beslut i Europaparlamentet om ett direktiv för copyrightreform. Ett förslag som både Emanuel och Carl ställer sig frågande till.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#137 – Med digitaliseringen blir elrullstolen mer än ett transportmedel

Elrullstolarna som Permobil tillverkat i 50 år hjälper användarna att ta sig från plats A till B. Men med digitaliseringen får företaget möjlighet att hjälpa användarna på helt nya sätt. I veckans avsnitt berättar företagets forsknings- och innovationschef Helene Svahn om vad uppkoppling, sensorer och dataanalys lägger grunden för.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#136 – Delad data om planeten ger en bättre framtid

Quantified self är samlingsbegreppet för att mäta hur man rör sig, hur man mår och andra aspekter, analysera datan och sen fatta underbyggda beslut som får en att må bättre. Maja Brisvall vill ta samma grundtänk till en större nivå: Planeten. Genom att få både företag och privatpersoner att bidra med data ska dataunderlaget bli stort och analysmöjligheterna många. Hur förklarar hon i veckans avsnitt av Digitalsamtal.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#135 – Mänskliga rättigheter och digitalt självförsvar

I veckans avsnitt är Marcin de Kaminski gäst. Han jobbar som programchef med ansvar för skydd och säkerhet av försvarare av mänskliga rättigheter på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. Samtalet handlar om hur centralt internet har blivit i människorättsarbetet, och därmed vikten av att förstå både teknikens möjligheter och de fallgropar som finns.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#134 – Mot en datadriven skola

Startskottet har ljudit för projektet IoT Hub Skola, ett tillämpat skolforskningsprojekt som har till uppgift att utforska teknologier och sociala, etiska, juridiska och samhälleliga aspekter av den, när den införs i skolan. Fokus är på Internet of Things, sensorer med vars hjälp det blir möjligt att förstå processer och skeenden i skolan på sätt som inte tidigare varit möjliga. Anders Thoresson i samtal med Carl Heath, som till vardags arbetar på RISE och är projektledare för IoT Hub Skola.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.