#150 – En vecka för digital delaktighet

Digitalsamtal firar 150 avsnitt med Terese Raymond som gäst. Hon är nationell koordinator (inte projektledare, som Anders påstår i presentationen) på Digidelnätverket. Samtalet handlar om vad digital delaktighet är, varför den behövs och vad eMedborgarveckan, som går av stapeln med start den 8 oktober, är.

Vill du som lyssnar hitta arrangemang under eMedborgarveckan kan du göra det på Digidelnätverkets webbplats men också hos ditt närmaste bibliotek.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#149 – Hur ska vi förhålla oss till AI?

Gäst i veckans Digitalsamtal är Anders Sandberg, framtidsforskare på Future of Humanity Institute vid Oxford University. Samtalet handlar om artificiell intelligens, ur ett samhällsperspektiv. Bland annat om regler som tekniken förväntas följa, om lagstiftning och tempot i teknikutvecklingen och om digital politik.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#148 – Mer data, snabbare beslut och en effektivare transportbransch

Den här veckan ger sig Digitalsamtal ut på vägarna, bildligt talat. Gäst är Per Olof Arnäs, logistikforskare på Chalmers. Samtalet handlar om digitalisering och transporter och vad som händer när de två möts. Bättre tillgång till data och bättre analysmetoder leder till bättre beslut och därmed effektivare och i förlängningen mer hållbara transporter.

Om samtalet väcker nyfikenhet på logistikfrågor rekommenderas Per-Olofs egen podd Logistikpodden.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#147 – Vad hittar Andreas Ekström?

Gäst i veckans avsnitt är journalisten Andreas Ekström. Samtalet handlar om hur tekniken påverkar samhället, bristen på teknikdiskussion i politiken. Om kompetensklyftor, om språket vi använder för att beskriva tekniken, om transplantationer och en dos mediekritik. Allt med utgångspunkt i Andreas nya bok Att hitta.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#146 – Carls nya uppdrag – och framtiden för Digitalsamtal

Carl har nyligen fått ett nytt uppdrag. Vid sidan av sin tjänst på RISE är han fram till hösten 2020 av regeringen utsedd kommittéordförande med uppgift att öka medie- och informationskunnighet samt värna det demokratiska samtalet. Ett fokus ligger på arbete i frågor rörande desinformation, propaganda och näthat. Veckans avsnitt av Digitalsamtal handlar om innehållet i det uppdraget – och hur det påverkar framtiden för podden.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#145 – Vad är ett sunt förhållande till tekniken?

Hur kan vi som teknikanvändare hitta ett sunt förhållande till vår teknik? Den frågeställningen är utgångspunkt för veckans avsnitt av Digitalsamtal, som bland annat handlar om nya funktioner i mobiltelefoner och operativsystem som ska göra det enklare att hålla koll på hur och när man använder sina prylar.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#144 – Tillsammans för en handlingsplan för skolväsendets digitalisering

Veckans Digitalsamtal är hämtat från en workshop i samarbete mellan RISE, Skolverket och SKL, om framtagandet av en handlingsplan för skolväsendets digitalisering. Arbetet som pågår under workshopen avsnittet sänds på går att finna via Skoldigiplan.

Hur kan aktörer i skolväsendet gemensamt och praktiskt föra frågan framåt om framtagandet av en nationell handlingsplan för skolans digitalisering?

Regeringen har antagit en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Regeringen vill att den svenska skolan ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Strategin innehåller tre fokusområden, samtliga med flera delmål:
-Digital kompetens för alla i skolväsendet
-Likvärdig tillgång och användning
-Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

SKL har inlett ett arbete för att ta fram en handlingsplan kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Arbetet med handlingsplanen sker öppet och i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Medverkande i avsnittet är Carl Heath, Chef Digitalisering och Lärande, RISE, Annika Agelii Genlott, Projektledare, SKL, Lars Lingman, Utbildningsråd, Skolverket, Anders Hultman, Betahaus, Hanna Leissner, Utvecklingsledare, Kungsbacka, Ellen Lindqvist, Skolchef, NTI Gymnasierna Academedia, Linda Ekstrand, Chef stöd och Utveckling, Sollentuna, Daniel Broman, Förvaltningschef, Lidingö, Jörgen Jonsson, Gymnasiechef, Västerviks kommun, Anders Bergström, Förvaltningschef, Skellefteå

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#143 – Fyra år av programmering och skapande med IT som material med Makerskola – vad har vi lärt oss?

Går det att förbättra den pedagogiska verksamheten generellt samt ge input till framtida läroplansutveckling genom området makerkultur, programmering och skapande med IT som material mellan lärare, skolor och skolhuvudmän? Detta Digitalsamtal är en paneldebatt från Almedalsveckan 2018 där dessa frågor diskuteras utifrån projektet Makerskola, som avslutas i dagarna. Makerskola är en nationell testbädd där skolhuvudmän, forskare och företag under fyra år forskat och format beprövad erfarenhet för att möta skolans utmaningar när det kommer till digitalisering och lärande, programmering och skapande med IT. I samtalet hörs Carl Heath, chef Digitalisering och Lärande, RISE, Lars Glimbert, projektledare, Sollentuna, Sara Penje, utvecklingschef, Lidingö, Per Falk, IT-strateg och processledare, Upplands Väsby, Maria Nyström, rektor, Sollentuna ochHelen Henriksson, skolutvecklare, Göteborgs Stad.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#142 – One Team Gov – samverkan för digitalisering av offentlig sektor

På konferensen Offentliga Rummet träffar Carl Heath Kit Collingwood, initiativtagare till One Team Gov i Storbrittannien, och Adrian Solitander och Åsa Holmberg från One Team Gov i Sverige. Samtalet kretsar kring One Team Gov,  en rörelse som utgår från sju enkla principer om hur de jobbar för att förnya offentlig verksamhet. Tillsammans arbetar de för att skapa en förändringskraft genom praktiska åtgärder. Rörelsen består av personer som vill förnya den offentliga sektorn genom att förbättra de tjänster vi erbjuder till invånarna och våra egna arbetssätt.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#141 Det digitala ledarskapet

Under konferensen Det Offentliga Rummet modererade Carl Heath ett panelsamtal mellan Nina Lagh (M), Region Uppsala, Agneta Granström (MP), Region Norrbotten, Daniel Forslund (L), Stockholms Läns Landsting och Anders Teljebäck (S), Västerås Stad. Samtalet handlade om det politiska ledarskapet för en smartare välfärd, och frågeställningar kring vad digitaliseringen innebär för politiken generellt och för politiker i synnerhet.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.