Kategorier
Avsnitt

#019 – “Polletten måste trilla uppåt!”

“Polletten måste trilla uppåt!” Det säger Darja Isaksson i det nittonde digitalsamtalet. Hon har grundat flera digitalbyråer, bland annat Inuse och Ziggy, är medlem i statsministerns innovationssråd och nyligen utsedd till Årets opinionsbildare av Veckans Affärer.

I samtalet med Carl Heath ger Darja Isaksson bland annat sin syn på vad innovation egentligen är och vad digitaliseringen inneburit för möjligheterna *att* skapa innovation.

Hon ser stora möjligheter, nämner vård och hälsa som ett stort område, men förklarar en många gånger långsam innovationstakt med bristande ledarskap. Ett ledarskap där det saknas kunskap och förståelse för teknikens möjligheter. Som exempel på två företag där ledningen faktiskt sett varthän utvecklingen är på väg tar Darja Isaksson Netflix och Tesla.

Med rätt kunskap öppnas för möjligheterna att fatta rätt beslut, affärsmässigt men också tekniskt. Det handlar enligt henne bland annat om öppna standarder och öppen data.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#018 – Nätpolitik på EU-nivå

I det artonde avsnittet av Digitalsamtal gästas podcasten av Mattias Bjärnemalm, nätpolitiskt sakkunning i Europaparlamentets gröna grupp. Samtalet med Carl Heath handlar om hur internetpolitik definieras inom EU, men framför allt om tre av de viktigaste it-relaterade frågorna just nu:

  1. Dataskydd och personlig integritet.
  2. Upphovsrätten.
  3. Den digitala ekonomin, som rymmer ett stort antal underfrågor. Hit hör bland annat de stora plattformarnas inflytande och fördelning av frekvensutrymme i etern.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#017 – Så blir din mobiltelefon säkrare

Dagens Digitalsamtal handlar om mobiltelefoner, säkerhet och integritet. Aktualitetskroken är Internetguiden Kom igång med säkrare mobiltelefon som Anders har skrivit på uppdrag av IIS.

Vi väljer att prata om “säkrare” istället för “säker” eftersom nya säkerhetshål och sätt som företag samlar in information ständigt avslöjas. Inga råd kan därför vara hundraprocentiga. Men det går att bli säkrare.

Mobilen kan avslöja vem du kommunicerar med, vad ni kommunicerar om och var du är eller var du har varit. Kommunikationen handlar givetvis inte bara om de samtal du ringer med telefonen, utan också alla de appar du har installerade i den. Vi kommer in på bildstölderna från iCloud sommaren 2014, hur mobiltelefonen kan användas för att skapa säkrare nätvardag med hjälp av tvåfaktorsinloggning, appar som skickar data okrypterad, dragkampen mellan FBI och Apple och hur Kill Your Phone hjälper dig bygga en faraday-bur som skärmar av mobilen från omvärlden.

Två lågt hängande frukter är därför att slå på pinkoden om det inte redan är gjort och se till att du och dina vänner installerar Signal.

För dig som vill läsa mer kan vi dels rekommendera Internetguiderna Digitalt självförsvar och Digitalt källskydd, dels Dagens Nyheters artikelserie från hösten 2015.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#016 – Design, delaktighet och digitalisering

I avsnitt 16 av Digitalsamtal gästas vi av Kristina Höök, professor i interaktionsdesign vid KTH och föreståndare för Mobile Life Center. Samtalet handlar bland annat om hur design påverkar teknik- och samhällsutveckling. Och oss alla som individer – hur designbeslut påverkar vår vardag, både på jobbet och privat.

Alla tekniska system har inbyggda värderingar och de tar sig bland annat uttryck genom de designval som görs, säger Kristina. Hon exemplifierar bland annat med Facebook och de designbeslut som fattas i utvecklingen av tjänsten, baserade på företagets affärsmodell. Design handlar alltså inte bara om det funktioner användaren ser på sin skärm och interagerar med, utan i allra högsta grad även de processer som styr hur tjänsten eller prylen fungerar.

Ett stort ansvar för systemdesignen och hur ett system ska fungera faller på beställaren, att fundera på vem användaren faktiskt är och vad hen har för behov. Det här gäller i relationen mellan arbetsgivare och anställda, i relationen mellan offentlig verksamhet och medborgare och på många andra plan. Vilka grupper borde få ha en röst i designprocessen? Och hur påverkar en obalans i kompetens relationen mellan den som beställer ett system och den som utvecklar det?

“Beställarkompetens är så viktigt och så svårt,” säger Kristina som uttrycker en oro över att den offentliga sektorn är dåliga på att beställa innovation.

Samtalet handlar också om vad som händer när tekniken tar plats på och i våra kroppar, om datorslöjd, om tillgång till öppen data och om design thinking som akademiskt ämne.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#015 – Media and the digitalization of conversation

I detta andra program med gäster tittar vi utanför landets gränser. Carl möter Tom Merritt från USA, journalist och professionell podcaster, och Patrick Beja från Frankrike, också han professionell podcaster.

Både Tom och Patrick har varit verksamma inom podcasting på hel- eller deltid under många år, och har stor erfarenhet av medielandskapets förändrade förutsättningar, och hur konversationen kring nyheter och media kommit att få helt nya uttryck över tid. Bland de saker Tom och Patrick företar sig, så driver Tom podcasten Daily Tech News Show (DTNS), som helt finansieras av lyssnarna genom donationer i olika former, via bland annat plattformen Patreon. Patrick håller också liv i podcasten The Phileas Club, om internationella händelser från olika perspektiv.

I detta avsnitt pratar Carl tillsammans med Tom och Patrick om hur medielandskapet kommit att förändras över det senaste tio åren, och vad det innebär för konversationen mellan producent och konsument av media , samt också hur dessa roller över tid kommit att luckras upp och möta varandra. Området medie- och informationskonpetens berörs i konversationen utifrån insikten att ett mera aktivt producerande av fler, också innebär att ansvar för innhåll ser annorlunda ut, från den ansvarige utgivaren på redaktionen till den enskilda medieskaparen. I samtalet diskuteras också särskilt  just hur relationen förändras mellan lyssnare och medieskapare när den ekonomiska relationen förändras i crowdfundad podcasting.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#014 – Digital Diplomati

Dags för Digitalsamtals första gäst när Carl pratar om digital demokrati med Joakim Edvardsson Reimar, senior advisor i digital diplomati på Utrikesdepartementet.

Digital diplomati kan i korthet sägas vara att med hjälp av internet och digitala verktyg utföra diplomatisk verksamhet. Området har varit under utveckling parallellt med samhällets digitalisering och speglar på många sätt hur utvecklingen sker inom andra områden. Men på flera sätt är diplomatins kopplingar till det digitala samhället särskilt intressanta och dessa områden utforskar Carl i samtalet med Joakim.

Carl träffade Joakim första gången i januari 2014 då Carl hade förmånen att processleds några av världens främsta digitala diplomater inom Utrikesdepartementets initiativ Stockholm Initiative for Digital Diplomacy (#sidd). Diplomaterna fick under 24 timmar arbeta tillsammans med internationella experter på kommunikation och teknik i ett så kallat ”diplohack”. Under ett dygns kreativa diskussioner arbetade representanter från ett tiotal länder tillsammans fram nya metoder för framtidens digitala diplomati.

I samband med mötet anordnas även en TEDxStockholm session om “The New Diplomacy”. Bland andra Huffington Post och Wired belyste det svenska initiativet grundligt.

Utgångspunkten för SIDD var Sveriges utrikesdeklarations mål 2014 om att Sverige ska ligga i den digitala diplomatins absoluta framkant. Sedan våren 2013 finns alla svenska ambassader på Twitter och Facebook eller liknande kanaler. Detta har, tillsammans med UD:s övriga satsning på sociala medier, väckt stor internationell uppmärksamhet, men är inte så känt i Sverige.

#Sidd är ett av flera exempel på hur den svenska utrikesförvaltningen internationellt bidrar till att utveckla den digitala diplomatin och i samtalet med Joakim får vi höra mer om vad digital diplomati är och vad det innebär för såväl internationella relationer som för svenskar i utlandet i behov av kommunikation med en ambassad eller ett konsulat.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#013 – Safer Internet Day och digitalt föräldraskap

Onsdagar har blivit dagen då vi släpper nya avsnitt av Digitalsamtal. Men den här veckan blir det en tisdag. Anledningen är att det idag är Safer Internet Day, en internationell dag som uppmärksammar barn och ungdomars användning av nätet. I år med särskilt fokus på föräldrarna. Och det pratar vi om den här gången.

En viktig utgångspunkt är att förstå varför nätet är så viktigt för barn och ungdomar idag. Det handlar inte bara om en plats där de träffar sina kompisar, utan också en plats för skolarbete, för att hålla koll på träningstider, som en del i väldigt många sammanhang där en ung människa idag existerar. Den amerikanska forskaren danah boyd sa i samband med lanseringen av sin bok It’s Complicated:

Ungdomar är inte beroende av sociala medier, de är beroende av varandra. Men de får inte träffas på samma sätt som vi gjorde när vi var unga, så därför möts de online istället.

Att nätet har en så central roll i ungdomars liv har betydelse för hur vuxna bör förhålla sig till det. 2014 gjorde Anders en intervju med Helene Gestrin, åklagare specialiserad på relationsvåld. Hon avrådde föräldrar att hota sina barn med internetförbud:

I fall där ungdomar blir utsatta på internet så har jag i ett antal olika utredningar sett att barn och ungdomar drar sig från att prata med sina föräldrar om det. De är rädda för att föräldrarna ska skuldbelägga dem, att de lagt till någon i chattprogrammet som de inte borde, eller att datorn eller internetuppkopplingen ska tas ifrån dem. Och har man någon gång tidigare fått nätförbud, då drar man sig ännu mer för att prata om problem på nätet.

Som vuxen är det också viktigt att inse att det är svårt, på gränsen till omöjligt, att hitta tekniska lösningar på de problem man ser. Filter fungerar till exempel inte. Inte förbud av appar heller. Filter läcker eller är möjliga att ta sig runt, och alternativa appar finns det ofta gott om. Just nu debatteras till exempel Periscope, en app för direktsänd video, intensivt. Motsvarande funktioner har funnits sedan tidigare, i Bambuser och andra tjänster, och är på gång på nya ställen, som hos Facebook.

Det är inte teknik barn och ungdomar får problem med. Den påverkar givetvis förutsättningarna på många olika sätt, bland annat genom att skapa helt nya förutsättningar för snabb spridning. Men de stora problemen handlar om mellanmänskliga relationer som inte fungerar och där kan och bör de flesta vuxna vara ett stöd. Erfarenhet och rättsuppfattning räcker långt för att hjälpa de barn som behöver hjälp. Gott föräldraskap, alltså. Fråga hur det varit på nätet idag, visa intresse för spel, appar och tjänster. Bygg relationen innan problem uppstått.

Och ett tips vi hört och som är värt att passa vidare: Använd folkbokföringen. Rädsla för grooming återkommer ofta i samtal med föräldrar och med ett samtal till Skatteverket går det att ta reda på om personen som tonåringen där hemma lärt känna på nätet verkligen finns i verkligheten eller inte.

För mer tips och råd rekommenderar vi bland annat Nohate, hashtaggen #saferinternetday på Twitter och forskaren Elza Dunkels nya bok Nätmobbing, näthat och nätkärlek. Kollegor till Carl på Interactive Institute driver forskningsprojektet Hatebin.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppenDigital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#012 – Öppet internet och stängda plattformar

I förra avsnittet av Digitalsamtal pratade vi om lösenord och kom då in på hur Facebook (och flera andra nätjättar) idag tillhandahåller inloggning som tjänst: Med ditt Facebook-, Twitter- eller Google-konto kan du logga in på väldigt många fler tjänster och i väldigt många fler appar än just Facebook, Twitter och Google.

Det här är ett exempel på hur tjänster går från att vara en enskild tjänst till att bli en plattform. Och det är en utveckling som vi problematiserar i det här avsnittet.

Ett exempel som dyker upp om och om igen är det faktum att Facebook inte är en offentlig plats där användarna kan förvänta sig att ha samma friheter som lagstiftningen i landet där de bor ger dem. Om och om igen dyker det upp exempel på bilder som Facebook plockar ner eller låter vara kvar, trots att det är uppenbart att bilden borde få vara kvar eller plockas ner. Ett färskt exempel är bilden på ett pensionärspar som kramas. Men vad som tillåts och förbjuds handlar inte bara om syn på sexualitet och näthat. Det finns också exempel där budskapet helt enkelt varit så deprimerande att Facebook känt sig tvungna att plocka bort det. En insamling till förmån för forskning om blindhet kan ju förstöra Facebook-upplevelsen för vem som helst.

Skillnaden mellan en plattform och det öppna internet handlar bland annat om vem som har kontroll över både innehåll och tjänsters utveckling, men också användarnas möjlighet att välja tjänsteleverantör. Är du inte nöjd med Facebook kan du inte välja ett annat Facebook. Men är du inte nöjd med Gmail kan du välja att lägga din e-post hos Fastmail istället. (Och med ett eget domännamn får du dessutom något som liknar telefonins nummerportabilitet – att du inte är nöjd med Gmail påverkar inte din kommunikation med dina vänner, de fortsätter bara att använda samma vanliga e-postadress som de alltid har gjort och kommer inte märka något av ditt byte av tjänsteleverantör.)

I takt med att plattformarna växer sig större ökar också deras makt. I Digitalsamtal #003, Hur personanpassat är ditt internet?, pratade vi om personaliserade tjänster. I höstas skrev Dagens Nyheter om Facebooks News Feed och algoritmen som bestämmer vad du får se. I artikel går bland annat att läsa att utvecklingen sköts av ett team på 16 personer. Det är 16 personer med oerhört stor makt över vad världens internetanvändare får ta del av.

En annan utmaning är kopplingen mellan stora plattformar, nätneutralitet och så kallade zero-tjänster där användarna inte betalar för den datatrafik de förbrukar. Vi tangerar den diskussionen här, men återkommer till den i ett kommande avsnitt.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#011 – Lösenord är värdehandlingar, så var rädd om dem

För en vecka sedan var vi upptagna med att prata om digitaliseringen av skolan. Men dagen då vi spelade in var också Lösenordsbytardagen. Och eftersom bra lösenord är väldigt viktigt viker vi det här samtalet åt dem.

I Digitalsamtal #011 får du bland annat tips på program som gör det enklare att leva upp till råden om både unika och krångliga lösenord och vi pratar om en teknik som kallas för tvåfaktors-inlogg och hur den kan hjälpa dig att säkra upp dina viktigaste konton. Vi pratar också om ungas syn på lösenord och en bristande förståelse för att lösenord är att betrakta som värdehandlingar.

Och så får du reda på vilket av alla dina lösenord som är ditt allra, allra viktigaste!

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#010 – Det våras för digitaliseringen av skolan

När det här avsnittet spelas in är det den 20 januari och Carl är på plats i London för årets upplaga av BETT, den stora mässan som handlar om digitaliseringen av skolan. Och det är vad detta avsnitt av Digitalsamtal också handlar om.

Digitaliseringen av skolan har det pratats om länge, och det har funnits många episoder i den berättelsen. Compisdatorer på 1980-talet, ITIS i slutet på 1990-talet och införandet av en dator per elev på många skolor med början någonstans på 2000-talet. Men var står frågan om digitalisering i skolan idag? Vi tar upp några av de pågående diskussionerna, bland annat om tillgängligheten till både teknik och kompetens, varför och hur programmering har en plats i klassrummen och vad utbildningen ställer för krav på landets alla skolledare.

En viktig sak som hänt – och som det går att ha förväntningar på – är det uppdrag som Skolverket fick av regeringen i höstas:

Skolverket ska föreslå två it-strategier, dels en som vänder sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande skol­former, dels en som vänder sig till gymnasieskolan, gymnasiesär­skolan och skolväsendet för vuxna.

Strategierna ska innehålla målsättningar och insatser för att stärka förut­sättningarna för en likvärdig tillgång till it inom skolväsendet, en stärkt digital kompetens hos elever och lärare och en it-strategisk kompetens hos skolledare samt för att digitaliseringens möjligheter ska tas till vara för skol­utveckling och för utveckling av undervisningen. Strategierna ska också innehålla sådana skolformsspecifika insatser som är relevanta för respektive skolform. – Regeringen ger Skolverket i uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.