Kategorier
Avsnitt

#248 – AI som ett verktyg för att lyssna på fler röster

“Vilken ny förståelse skulle du som vd få om du hade tid att sätta dig en stund med var och en av företagets 15000 anställda?”

Ett intressant tankeexperiment?

Eller något som faktiskt går att genomföra i praktiken?

Det senare, menar Oscar Stege Unger och Kye Andersson, två av grundarna till Canucci.

Deras svar på Future of Democracys övergripande fråga – “Hur moderniserar vi Sverige med ny teknik och på ett hållbart sätt?” – är “genom att lyssna”.

I grund och botten känns företagets idé igen. Medarbetarenkäter och pulsmätningar är inte något nytt. Men det traditionella sättet att genomföra dem har varit att ställa ett fåtal avgränsade frågor där svaren är lätta att kvantifiera. Canucci erbjuder istället fritextfält där man svarar på en öppen fråga på sitt eget sätt, med sina egna ord.

I avsnittet berättar grundarna Oscar Stege Unger och Kye Andersson hur det går att använda artificiell intelligens och språkteknologi för att låta organisationer lyssna på många fler röster än tidigare, när tiotusentals svar aggregeras och målar en bild av vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i en verksamhet.

Och en verksamhet – det kan vara ett företag, offentlig sektor, eller ett politiskt parti som vill förstå vilka frågor som medborgarna tycker är viktiga.

Under försommaren 2022 publiceras Digitalsamtal i samarbete med Future of Democracy. Frågorna ställs som vanligt av Anders Thoresson i sällskap av Future of Democracys projektledare Karin Hübinette.

Kategorier
Avsnitt

#247 – “Offentlig sektor behöver ledare som vågar testa”

“Utvecklingen måste drivas från verksamheternas perspektiv. Vi kan inte sitta och vänta på att någon ska komma med lösningar till oss. Var ser vi en nytta, vad skulle vara hjälpsamt för oss?”

Det säger Pia Molander Wistam, tidigare socialdirektör i Norrtälje kommun.

Med i avsnittet är också Louise Callenberg, vd på konsultföretaget Singula och med en bakgrund som chef för digitaliseringsfrågor på Sveriges Kommuner och Regioner.

Samtalet handlar bland annat om visioner för hur ny teknik kan göra nytta i offentlig sektor, om teknikarv som försvårar och om riskerna med en offentlig sektor som är dålig på att utnyttja teknikens möjligheter. Och om ansvarsfördelning, rimliga förväntningar och lagstiftning som ibland innebär grus i maskineriet.

Både Pia och Louise deltog i samtalen på Future of Democracy hösten 2021 – och fortsatte det efteråt. Resultatet blev bland annat initiativet Bättre delat, som nyligen publicerat ett whitepaper med exempel på hur digitalisering kan bygga en bättre välfärd och vilka hinder som finns på vägen.

Under försommaren 2022 publiceras Digitalsamtal i samarbete med Future of Democracy. Frågorna ställs som vanligt av Anders Thoresson i sällskap av Future of Democracys projektledare Karin Hübinette.

Kategorier
Avsnitt

#246 – “AI är inte en quick-fix”

“En av vårdens stora utmaningar är att det behövs mer personal. Den avlastning som vi kan få från AI och annan teknik spelar jättestor roll.”

Det säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och exemplifierar med radiologin:

“Där det skapas enorma mängder data och som tekniken kan hjälpa oss att hantera mycket snabbare. Rätt använd är potentialen i AI enorm.”

Men för att hitta rätt sätt att använda tekniken krävs ett möte mellan de som förstår behoven och de som förstår tekniken. Daniel Gillblad, co-director scientific vision på AI Sweden, förklarar varför:

“En AI-expert som kommer in i ett nytt områden vet inte vad som är viktigast. Det behövs domänkunskap för att förstå detaljerna. Men de som inte kan AI vet inte vad som är möjligt att göra med tekniken.”

Därför blir mötet mellan domänexperter och teknikexpert avgörande. Men viktigt är också förhållningssättet på ett lite högre plan:

“AI är inte en quick-fix mer än i väldigt specifika fall. AI behöver ses som en metod för att långsiktigt utveckla en verksamhet,” säger Daniel Gillblad.

Under försommaren 2022 publiceras Digitalsamtal i samarbete med Future of Democracy. Frågorna ställs som vanligt av Anders Thoresson i sällskap av Future of Democracys projektledare Karin Hübinette.

Kategorier
Avsnitt

#245 – Fler behöver förstå mer om teknikens möjligheter som verktyg för demokratin

“Hur moderniserar vi Sverige med ny teknik och på ett hållbart sätt?”

Det är den övergripande frågeställningen som Future of Democracy tar sig an.

Det är också den frågeställning som kommer fungera som en fond för Digitalsamtal under de kommande veckorna.

I det första avsnittet på resan fram till den 13 juni, och nästa upplaga av Future of Democracy, är Mikael Ljungblom från AI Sweden och Martin Holmberg från Medier & Demokrati gäster.

Samtalet handlar om varför AI Sweden och Medier & Demokrati tagit initiativ till Future of Democracy – men det handlar framför allt om ett av många tänkbara svar på den övergripande frågeställningen: Varför det behövs fler politiker och fler journalister som förstår den digitala teknikens möjligheter och utmaningar.

Under försommaren 2022 publiceras Digitalsamtal i samarbete med Future of Democracy. Frågorna ställs som vanligt av Anders Thoresson i sällskap av Future of Democracys projektledare Karin Hübinette.

Kategorier
Avsnitt

#244 – Digitalsamtal är tillbaka!

Redigeringsprogrammet Hindenburg är startat!

Det 243:e avsnittet av Digitalsamtal publicerades i juli 2021 – och först nu dyker det 244:e avsnittet upp på internet. Det som var tänkt som ett sommaruppehåll blev betydligt längre än så. Men nu är det dags för comeback!

Inledningsvis blir det i ett annat format än tidigare. Fram till sommaren kommer Digitalsamtal att produceras i samarbete med AI Sweden och Medier & demokrati där jag också är anställt. Tillsammans står AI Sweden och Medier & demokrati värd för plattformen Future of Democracy, en plattform vars ambition har stort överlapp med Digitalsamtals: Att diskutera förutsättningarna för ett samhälle där det sociala är en stor del.

Första Future of Democracy gick av stapeln i Göteborg i höstas. I juni är det dags igen, den här gången i Helsingborg. Som en uppladdning inför kommer jag podda tillsammans med Karin Hübinette som också är projektledare för Future of Democracy. Och tempot blir högre än tidigare, två avsnitt i veckan fram till den 13 juni.

Sen blir det återigen ett sommaruppehåll – bara ett sommaruppehåll! – innan jag fortsätter Digitalsamtal på egen hand igen.

Kategorier
Avsnitt

#243 – Hälsa Hemma är en vårdcentral på fyra hjul

När läkaren Fabian Ruben lät sitt yrke möta intresset för elbilar blev resultatet vårdcentralen Hälsa Hemma. Tillsammans med sina medgrundare tror han på en framtid där läkaren kommer hem till patienten igen, precis som innan vårdcentralerna blev det normala.

I veckans avsnitt, det sista innan Digitalsamtal tar sommaruppehåll, berättar han om tekniken som gör det möjligt att erbjuda primärvård i patienternas hem.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson. Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Kategorier
Avsnitt

#242 – Artificiell intelligens för alla

Veckans avsnitt av Digitalsamtal handlar om artificiell intelligens, riskerna med skevheter i träningsdata, tillämpningar som gynnar många – och om den ideella organisationen Women in AI, WAI.

Gäster är Ivana von Proschwitz och Vinuta Magal Shreenath, båda engagerade i Women in AI. De berättar om varför WAI behövs och om de frågor som organisationen jobbar med.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson. Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Kategorier
Avsnitt

#241 – Så skapar man flyt i en spelupplevelse

Veckans avsnitt tar oss med in bakom kulisserna i spelens värld. Gäst är Tommy Norberg. Han har jobbat som level designer hos några av Sveriges största spelutvecklare, och är idag utbildare på The Game Assemblys yrkeshögskola.

I avsnittet berättar han om vad level design handlar om, vad som krävs för att skapa flyt i spelupplevelsen och om hur tusenåriga principer för bland annat arkitektur hjälper level designers i sitt arbete.

Om du efter avsnittet vill lära dig mer, följ Tommy på Twitter där han skriver trådar med tips. Eller håll ögonen på Kickstarter och hans kommande boksläpp där.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson. Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Kategorier
Avsnitt

#240 – Digitala vävnadsprover ska lägga grunden för säkrare diagnoser

Foto: Mikael Wallerstedt

Veckans Digitalsamtal handlar om EU-projektet Big Picture, en stor satsning på det som kallas för digital patologi.

Bengt Persson, professor i bioinformatik vid Uppsala Universitet och föreståndare för National Bioinformatics Infrastructure Sweden, är gäst i avsnittet. Han berättar om vad digital patologi är, hur artificiell intelligens kan hjälpa läkare att ställa diagnos och varför den infrastruktur som Sverige och Finland ska bistå med i projektet är så viktig, bland annat för att skydda patienternas personliga integritet.

Det övergripande målet är en europeisk plattform som om sex år hjälper både forskare och läkare i sitt arbete.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson. Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Kategorier
Avsnitt

#239 – Kollektivtrafik som en matematisk utmaning

I veckans avsnitt av Digitalsamtal är Wilhelm Landerholm gäst. “Mattenörd” är epitetet han sätter på sig själv – och matematikkunnandet använder han för att utveckla modeller över kollektivtrafik.

Samtalet handlar om hur det går att ta sig an kollektivtrafik som en matematisk utmaning, om samspel mellan människa och teknik och i slutänden en bättre reseupplevelse.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson. Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.