Kategorier
Avsnitt

#151 – “Barnet ska vara i centrum, inte tekniken”

Elza Dunkels är gäst i veckans Digitalsamtal – och ämnet är vuxnas förhållningssätt till ungas teknikanvändning. Samtalet spänner bland annat över Momo Challenge, mediepaniker, det otydliga begreppet skärmtid och vad vuxenvärlden faktiskt kan göra för att hjälpa barn och ungdomar.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.