Kategorier
Avsnitt

#163 – Hur kan teknik bygga en hållbar värld?

Årets mellandagslyssning i Digitalsamtal tar avstamp i Global Impact Jam, i ett avsnitt som spänner över många ämnen: Vilka tekniska lösningar går att utveckla som bidrar till att FN:s globala hållbarhetsmål uppfylls? Hur kan man prata om teknik för att väcka teknikintresse? Hur kan man skapa nya typer av innovationsprocesser?

Men den allra första frågan är en annan: Vad är en science park?

Svarar på den gör Lena Miranda, vd på Mjärdevi Science Park i Linköping och dessutom ordförande för branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks. Veckans andra gäst är Predrag Pucar, vd på Nira Dynamics.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.