Kategorier
Avsnitt

#177 – Hur mår Sveriges digitala infrastruktur?

Nyligen presenterade IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, rapporten Digitalisering för ökad konkurrenskraft. En stor del av innehållet handlar om den digitala infrastrukturen. Varför den är viktig, hur den mår idag och hur den kan utvecklas på sikt.

Patrik Fältström är den här veckan med i podden och diskuterar de frågorna. Han satt med i styrgruppen för IVA:s projekt och var dessutom ordförande i den arbetsgrupp som tittade specifikt på frågor rör infrastruktur. En av de saker han och IVA trycker hårt på är ett stort behov av förbättrad samordning kring de här frågorna på högsta samhälleliga nivå.

Utöver rapporten från IVA nämner Patrik ytterligare två. Den ena från PTS, Pilotprojekt om hur webbplatser kan stå emot överbelastningsattacker, den andra i form av en statlig utredning, Den osynliga infrastrukturen – om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.