Kategorier
Avsnitt

#199 – Sex frågor till dig som lyssnar

Med veckans avsnitt, nummer 199(!), tar jag sikte mot nästa hundratal. Och jag gör det utan gäster. Istället har några frågor till er som lyssnar.

Jag har på sistone hamnat i ett antal olika sammanhang där begreppet digitalisering har diskuterats och hur en organisation förhåller sig till teknikens möjligheter. Några aspekter av de samtalen fångar jag i en föreläsning som jag den här veckan ger på ett antal bibliotek i Västsverige, och som Hylte Digidelscenter livesände. Vill du få lite mer bakgrund till mina frågor går det att titta på den för ett tydligare sammanhang. Digitalsamtal #172, Det finns inte en Digitalisering med stort D, ger också en bra bakgrund.

Det jag frågar om i det här korta avsnittet är sex saker:

  • Hur pratar ni om digitalisering i din verksamhet – med breda penseldrag eller väldigt konkret?
  • Vilka kompetenser är med i diskussionerna om digitalisering – är det tekniker, verksamhetsansvariga, personal, användare, andra grupper?
  • Är diskussionerna i första hand fokuserade på tekniken – eller på vad det är ni vill åstadkomma med hjälp av tekniken?
  • Hur pratar ni om konsekvenserna av digitaliseringen – som ett direkt resultat av den underliggande tekniken eller hur den används?
  • Hur pratar ni om konsekvenserna av att avstå från att digitalisera?
  • Hur diskuteras kraven på de digitaliserade processerna – finns det förväntningar på att de ska vara felfria eller görs jämförelser med hur väl dagens processer fungerar?

Ni som vill dela med er får gärna maila mig på anders@thoresson.net.

2 svar på ”#199 – Sex frågor till dig som lyssnar”