Kategorier
Avsnitt

#014 – Digital Diplomati

Dags för Digitalsamtals första gäst när Carl pratar om digital demokrati med Joakim Edvardsson Reimar, senior advisor i digital diplomati på Utrikesdepartementet.

Digital diplomati kan i korthet sägas vara att med hjälp av internet och digitala verktyg utföra diplomatisk verksamhet. Området har varit under utveckling parallellt med samhällets digitalisering och speglar på många sätt hur utvecklingen sker inom andra områden. Men på flera sätt är diplomatins kopplingar till det digitala samhället särskilt intressanta och dessa områden utforskar Carl i samtalet med Joakim.

Carl träffade Joakim första gången i januari 2014 då Carl hade förmånen att processleds några av världens främsta digitala diplomater inom Utrikesdepartementets initiativ Stockholm Initiative for Digital Diplomacy (#sidd). Diplomaterna fick under 24 timmar arbeta tillsammans med internationella experter på kommunikation och teknik i ett så kallat ”diplohack”. Under ett dygns kreativa diskussioner arbetade representanter från ett tiotal länder tillsammans fram nya metoder för framtidens digitala diplomati.

I samband med mötet anordnas även en TEDxStockholm session om “The New Diplomacy”. Bland andra Huffington Post och Wired belyste det svenska initiativet grundligt.

Utgångspunkten för SIDD var Sveriges utrikesdeklarations mål 2014 om att Sverige ska ligga i den digitala diplomatins absoluta framkant. Sedan våren 2013 finns alla svenska ambassader på Twitter och Facebook eller liknande kanaler. Detta har, tillsammans med UD:s övriga satsning på sociala medier, väckt stor internationell uppmärksamhet, men är inte så känt i Sverige.

#Sidd är ett av flera exempel på hur den svenska utrikesförvaltningen internationellt bidrar till att utveckla den digitala diplomatin och i samtalet med Joakim får vi höra mer om vad digital diplomati är och vad det innebär för såväl internationella relationer som för svenskar i utlandet i behov av kommunikation med en ambassad eller ett konsulat.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.