Kategorier
Avsnitt

#144 – Tillsammans för en handlingsplan för skolväsendets digitalisering

Veckans Digitalsamtal är hämtat från en workshop i samarbete mellan RISE, Skolverket och SKL, om framtagandet av en handlingsplan för skolväsendets digitalisering. Arbetet som pågår under workshopen avsnittet sänds på går att finna via Skoldigiplan.

Hur kan aktörer i skolväsendet gemensamt och praktiskt föra frågan framåt om framtagandet av en nationell handlingsplan för skolans digitalisering?

Regeringen har antagit en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Regeringen vill att den svenska skolan ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Strategin innehåller tre fokusområden, samtliga med flera delmål:
-Digital kompetens för alla i skolväsendet
-Likvärdig tillgång och användning
-Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

SKL har inlett ett arbete för att ta fram en handlingsplan kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Arbetet med handlingsplanen sker öppet och i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Medverkande i avsnittet är Carl Heath, Chef Digitalisering och Lärande, RISE, Annika Agelii Genlott, Projektledare, SKL, Lars Lingman, Utbildningsråd, Skolverket, Anders Hultman, Betahaus, Hanna Leissner, Utvecklingsledare, Kungsbacka, Ellen Lindqvist, Skolchef, NTI Gymnasierna Academedia, Linda Ekstrand, Chef stöd och Utveckling, Sollentuna, Daniel Broman, Förvaltningschef, Lidingö, Jörgen Jonsson, Gymnasiechef, Västerviks kommun, Anders Bergström, Förvaltningschef, Skellefteå

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#143 – Fyra år av programmering och skapande med IT som material med Makerskola – vad har vi lärt oss?

Går det att förbättra den pedagogiska verksamheten generellt samt ge input till framtida läroplansutveckling genom området makerkultur, programmering och skapande med IT som material mellan lärare, skolor och skolhuvudmän? Detta Digitalsamtal är en paneldebatt från Almedalsveckan 2018 där dessa frågor diskuteras utifrån projektet Makerskola, som avslutas i dagarna. Makerskola är en nationell testbädd där skolhuvudmän, forskare och företag under fyra år forskat och format beprövad erfarenhet för att möta skolans utmaningar när det kommer till digitalisering och lärande, programmering och skapande med IT. I samtalet hörs Carl Heath, chef Digitalisering och Lärande, RISE, Lars Glimbert, projektledare, Sollentuna, Sara Penje, utvecklingschef, Lidingö, Per Falk, IT-strateg och processledare, Upplands Väsby, Maria Nyström, rektor, Sollentuna ochHelen Henriksson, skolutvecklare, Göteborgs Stad.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#142 – One Team Gov – samverkan för digitalisering av offentlig sektor

På konferensen Offentliga Rummet träffar Carl Heath Kit Collingwood, initiativtagare till One Team Gov i Storbrittannien, och Adrian Solitander och Åsa Holmberg från One Team Gov i Sverige. Samtalet kretsar kring One Team Gov,  en rörelse som utgår från sju enkla principer om hur de jobbar för att förnya offentlig verksamhet. Tillsammans arbetar de för att skapa en förändringskraft genom praktiska åtgärder. Rörelsen består av personer som vill förnya den offentliga sektorn genom att förbättra de tjänster vi erbjuder till invånarna och våra egna arbetssätt.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#141 Det digitala ledarskapet

Under konferensen Det Offentliga Rummet modererade Carl Heath ett panelsamtal mellan Nina Lagh (M), Region Uppsala, Agneta Granström (MP), Region Norrbotten, Daniel Forslund (L), Stockholms Läns Landsting och Anders Teljebäck (S), Västerås Stad. Samtalet handlade om det politiska ledarskapet för en smartare välfärd, och frågeställningar kring vad digitaliseringen innebär för politiken generellt och för politiker i synnerhet.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

# 139 – Skarpa Skärvor, ett samtal om samhället, digitaliseringen och demokratins utmaningar med Patrik Oksanen

För andra året i rad träffar Carl Heath journalisten och författaren Patrik Oksanen. Mot bakgrund av hans i dagarna utkomna bok Skarpa Skärvor diskuterar de samhället, digitaliseringen och demokratins utmaningar. Vi samtalar om svårigheterna när det kommer till källkritik, och om desinformationen som döljer sig i vårt vardagliga språk.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#130 – Digitalsamtal åker till Kina

För en kort tid sedan åkte Carl Heath med en delegation forskare, tjänstemän i utbildningssektorn, edtechföretag och andra till Hong Kong och Shenzhen. Bland syftena med resan var att bättre förstå på vilket sätt samhällets digitalisering påverkar Kina och vad det innebär också för oss. I fokus för resan var utbildningsfrågor. I ett samtal med Jacob Möllstam, lärare och skolutvecklare från Partille, som också han deltog på resan, fördjupar vi oss en stund i Kinas omvälvande transformation och vad det får för konsekvenser.

Samtalet spelades in på resande fot och under påverkan av jetlag vilket kan påverka avsnittets kvalitet en smula.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#119 – Upphandlingens betydelse för att utveckla verksamhet

I en allt snabbare digitalisering av offentlig sektor är upphandling ett arbete som kommit att spela en allt viktigare roll. Carl diskuterar detta i ett samtal med Kristina Björn som nyligen utkommit med boken “Upphandla för utveckling“.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#115 – Att utveckla öppna tjänster för ett digitaliserat samhälle med Peter Sunde

Denna vecka samtalar Carl Heath med Peter Sunde, aktivist och entreprenör. Peter har med en bakgrund i The Pirate Bay, Kvittar, Flattr och flera andra engagemang varit djupt rotad i frågor om internet, politik och samhällsfrågor under lång tid. I detta samtal diskuterar vi frågor om hur samhället och internet hänger ihop och vad det betyder att utveckla öppna tjänster för samhällsutveckling. Vi pratar också om den nya tjänster Peter varit med att utveckla – Hesa Fredrika, som är ett öppet app-alternativ för att ta del av viktiga meddelanden.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

Digitalsamtal Extra – om MELTDOWN och hur man skyddar sig med Patrik Fältström

I detta extrainsatta Digitalsamtal möter vi Patrik Fältström som i ett samtal med Carl Heath diskuterar de säkerhetsproblem vid namn MELTDOWN och SPECTRE som kommit i ljuset de senaste dagarna. Vad är detta för digitala säkerhetsproblem? Vem påverkar det? Vad behöver man göra som privatperson för att skydda sig och sin teknik? Vad behöver företag och myndigheter tänka på? Hur påverkar säkerhetsproblem som dessa kommande teknikinköp och upphandlingar?

Många frågor diskuteras och besvaras, och nya frågor uppstår i detta extraavsnitt inspelat den 5 januari 2018.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#108 – När designen påverkar ditt beteende

Med utgångspunkt i årets Nobelpris i ekonomi till Alfred Nobels minne handlar denna veckas avsnitt om hur design, såväl fysisk som digital, påverkar vårt beteende. Richard Thaler vann årets pris för sitt arbete inom området beteendeekonomi, som kommit att spela en allt mer viktig roll i förståelsen för varför vi beter oss som vi gör i olika situationer. Carl Heath och Anders Thoresson samtalar om vikten av design och hur den på olika sätt skapar förutsättningar för hur vi agerar på internet.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.