Kategorier
Avsnitt

#003 – Hur personanpassat är ditt internet?

I Digitalsamtal #003 tar vi avstamp i en diskussion om filterbubblor i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap. Begreppet filterbubblan fick stor uppmärksamhet 2011 när Eli Pariser släppte boken The Filter Bubble. I den problematiserade Pariser den personanpassning som blir allt mer påtaglig i många av nätets olika tjänster. Vad innebär det om vi i allt större utsträckning får se sånt vi redan är intresserade av och som bekräftar våra befintliga ståndpunkter?

På de fyra år som gått sedan boken lanserades har många andra skrivit och tänkt kring filterbubblan och dess konsekvenser. I vår diskussion konstaterar vi bland annat att det inte bara finns en filterbubbla, utan många olika. En del av dem är problematiska, andra till nytta.

Vi tar bland annat upp en artikel från våren 2015 som konstaterar att filterbubblan existerar på Facebook, men att den i större utsträckning faktiskt utgörs av de val som vi som användare gör. Länkar som delas på Facebook passerar flera filter: Någon ska välja att dela en länk, Facebooks algoritmer ska välja att visa den och någon ska välja att klicka på den.

Hos Microsoft gick en grupp forskare förra året till botten med den spridda uppfattningen att nyblivna föräldrar laddar upp alldeles för många bebisbilder på Facebook. Upplever man att det är för mycket bebisar på Facebook visade det sig att det inte är mot vännerna irritation över det ska riktas utan snarare mot Facebooks utvecklare. Det är nämligen algoritmerna som premierar bebisbilder framför annat innehåll. (Forskargruppen på Microsoft leddes för övrigt inte av danah boyd, vilket Anders påstår i avsnittet. Hon är inte desto mindre värd att följa, på bland annat blogg och Twitter.)

Det finns också försök att skapa verktyg som hjälper oss att blicka utanför vår egen filterbubbla. Ett aktuellt exempel är COP21Live, en tjänst som synliggör den digitala politiska diskussionen kring klimatförhandlingarna i Paris.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#002 – Var hittar man data att mata algoritmerna med?

Digitalsamtal #002 tar sin utgångspunkt i Internetdagarna 2015. Under den första konferensdagen var Dan Sinker och Evgenij Morozov två av huvudtalarna. Och mellan deras anföranden gick en röd tråd om den öppna webben, internetjättar som sitter på enorma mängder användardata och vad konsekvenserna av det blir.

Diskussionen kretsar bland annat kring ett resonemang om tillgången till data: För att utmana de etablerade internetjättarna behövs bland annat smarta algoritmer. Det sägs ibland att den som vill konkurrera ut Gooogle som sökmotor “bara” behöver utveckla en bättre sökalgoritm.

Men frågan är om det räcker med att komma på ett sätt som i teorin kan leverera bättre sökresultat än vad Google kan. Algoritmer behöver också data att jobba med. Och där har Google ett enormt försprång, med tanke på att sökresultaten inte bara bygger på innehållet i de webbplatser som Google indexerat utan också på kunskap om användarnas sökbeteenden, insamlat av Google under många år.

Och hur ska data om oss delas i framtiden? Ska den ägas av företagen som utvecklar produkterna och tjänsterna som samlar in den, eller ska vi som användare kunna välja att dela den vidare med andra tjänsteleverantörer?

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#001 – Hur mycket teknik behöver du kunna?

Vi inleder podcasten Digitalsamtal med att be dig som lyssnar att fundera på en fråga: Hur mycket teknik behöver du och människorna runt dig kunna? Frågan grundar sig i det Digitalsamtal ska att handla om, teknikutvecklingen ur ett samhällsperspektiv.

I pilotavsnittet slog vi fast att vi i den här podden inte ska ägnas åt teknik för teknikens skull. Istället är det hur tekniken påverkar samhälle och individer som vi vill att samtalen ska kretsa kring.

Men därmed inte sagt att det går att klara sig utan teknikkunnande. För utan kunskap om tekniken är det svårt, på gränsen till omöjligt, att ha synpunkter på hur den påverkar.

I Digitalsamtal #001 resonerar vi därför runt frågeställningen om hur mycket teknikkunskap som är nödvändig att ha idag och i framtiden. Vi konstaterar bland annat att alla människor har flera olika roller – en och samma person kan bland annat vara förälder, politiker, nyhetskonsument och medborgare – som var och en ställer sina kompetenskrav. Vi pratar om begreppet digital natives och varför inte någon av oss tycker att det är bra, om hur tekniken påverkar föräldrarollen och vad det innebär att myndighetsbeslut fattas med it-stöd. Frågan om teknikkunnande  leder dessutom omedelbart vidare till frågan om vems ansvar det är att de till att barn – och vuxna – verkligen lär sig det de behöver lära sig. Därför ägnas en stund av Digitalsamtal #001 också åt skolans roll.

Allt är ämnen som vi återkommer till i senare avsnitt av Digitalsamtal. Men redan nu är vi intresserade av att höra hur ni resonerar kring de här frågorna. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns också på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#000 – Det här är Digitalsamtal

Det här är pilotavsnittet för podcasten Digitalsamtal. Vi som gör podcasten är Carl Heath och Anders Thoresson. Vi pratar bland annat om Facebookgruppen Digital Samhällskunskap, om säkerhetshålen hos Bris förra vintern, om journalisters förhållningssätt till it-säkerhet och varför vi har bestämt oss för att starta en podcast om teknikutvecklingen ur ett samhällsperspektiv.

Vår ambition är att bjuda på samtal och intervjuer. Vi har många egna idéer om både intressanta personer och ämnen, men tar tacksamt emot förslag från er lyssnare. Skicka dem till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns också på Twitter, som @digitalsamtal.