Kategorier
Avsnitt

#210 – Vi behöver mer digital omtanke

I 20 års tid har Per Axbom på olika sätt jobbat i it-branschen. Idag är han frilansande konsult, med inriktning på bland annat digitala design och användbarhet. Men han är också författare, och kom förra våren ut med boken Digital omtanke. Och det är vad veckans – och årets första – Digitalsamtal handlar om.

Digital omtanke, som Per använder begreppet, handlar bland annat om att som utvecklare (i både bemärkelsen individ, men också företag/organisation) ta ansvar för det man skapar. Och det gör man genom att förstå användarna, i vidast möjliga bemärkelse. Användare är de som är tänkta att använda en tjänst, och som faktiskt också använder den. Men användare kan också vara andra än den tänkta målgruppen som ändå använder den, eller personer i den tänkta målgruppen, som av olika anledningar inte kan använda tjänsten eller produkten.

Men digital omtanke handlar också om att förstå tjänstens/produktens konsekvenser. En förståelse som man får genom att inkludera alla typer av användare i utvecklingsarbetet.

I avsnittet nämns Pers presentation på Internetdagarna i höstas. Den går att hitta här, i textform, tillsammans med den panda han använder som ett av verktygen för att jobba med digital omtanke.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Ett svar på ”#210 – Vi behöver mer digital omtanke”