Kategorier
Avsnitt

#213 – “Tänk på digitaliseringen när du borstar tänderna”

“Tänk på digitalisering när du borstar tänderna!” – det är Robin Teiglands svar när hon får frågan om hur beslutsfattare med fulla kalendrar ska hinna med att fundera på hur deras verksamheter ska använda digital teknik.

Robin Teigland är professor i digital transformation vid Chalmers. Jag träffade henne för en intervju för IVA Aktuellt. Och nu är den här, som poddversion i Digitalsamtal.

Fokus i hennes forskning är inte tekniken i sig, utan hur man jobbar med tekniken, hur man använder den och vilka konsekvenser den får. Och det är kring det samtalet kretsar.

Att utforska tänkbara scenarion för teknikens påverkan är ett nyckeluppdrag Teigland ser för sin roll som forskare. Men hur göra det i en tid då teknikutvecklingen går så snabbt? Det är en av frågorna som Teigland svarar på i avsnittet.

En annan del av hennes forskning kretsar kring hur bolagsstyrelsen kan och bör förhålla sig till teknikutvecklingen. “Hur har styrelsearbetet förändrats under de senaste två-tre decennierna? Hur mycket har omvärlden förändrats under samma tid?” frågar hon retoriskt.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#212 – Hur ska vi hantera yttrandefriheten på nätet?

Med bred marginal är veckans avsnitt det längsta Digitalsamtalet hittills, men så är det också sedan länge ständigt aktuellt och viktigt ämne: Yttrandefrihet på nätet.

Gäst är Daniel Westman. Han forskar kring it- och medierätt och jobbar också som rådgivare inom samma ämnesområde. Inledningsvis får han svara på frågan om vad yttrandefrihet egentligen är. Därefter kretsar samtalet kring yttrandefrihet på sociala medier, bland annat om hur ansvaret kan fördelas mellan användare och plattformar. Men också om vad statens roll bör vara, och vilka riskerna är när lagstiftaren ställer allt större krav på exempelvis Facebook att moderera hårdare.

I inledningen nämns ett kapitel som Daniel skrivit i en utkommen antologi. Det går att ladda ner här.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#211 – Digitala verktyg en förutsättning för att vården ska utvecklas

Att prata om digitalisering av vården är meningslöst. Det säger Markus Lingman i veckans avsnitt. Han är överläkare och strateg i Region Halland och jobbar bland annat med det som kallas för ”informationsdriven vård”.

– Det går inte att bedriva vård idag utan att samtidigt jobba med digitalisering.
Ska man utveckla vården måste det göras med digitala verktyg, helt enkelt. Och det lyckas man med bland annat genom att låta olika professioner mötas.

– Finns inget svar på hur man gör, det viktiga är att man börjar. Man behöver förstå att det är knöligt. Det är etik, det är juridik. Datatekniken är det enkla.

Utvecklarna förstår inte utmaningarna, användarna förstår inte potentialen. Någonstans måste man mötas. Det mötet kan bland annat komma till rätta med språkförbistringen som uppstår när ekonomer pratar i ekonomiska termer, jurister i juridiska, tekniker i tekniska och läkare i medicinska.

– Men alla vill ju egentligen samma sak: Så bra vård som möjligt för skattebetalarnas pengar, säger Markus Lingman.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#210 – Vi behöver mer digital omtanke

I 20 års tid har Per Axbom på olika sätt jobbat i it-branschen. Idag är han frilansande konsult, med inriktning på bland annat digitala design och användbarhet. Men han är också författare, och kom förra våren ut med boken Digital omtanke. Och det är vad veckans – och årets första – Digitalsamtal handlar om.

Digital omtanke, som Per använder begreppet, handlar bland annat om att som utvecklare (i både bemärkelsen individ, men också företag/organisation) ta ansvar för det man skapar. Och det gör man genom att förstå användarna, i vidast möjliga bemärkelse. Användare är de som är tänkta att använda en tjänst, och som faktiskt också använder den. Men användare kan också vara andra än den tänkta målgruppen som ändå använder den, eller personer i den tänkta målgruppen, som av olika anledningar inte kan använda tjänsten eller produkten.

Men digital omtanke handlar också om att förstå tjänstens/produktens konsekvenser. En förståelse som man får genom att inkludera alla typer av användare i utvecklingsarbetet.

I avsnittet nämns Pers presentation på Internetdagarna i höstas. Den går att hitta här, i textform, tillsammans med den panda han använder som ett av verktygen för att jobba med digital omtanke.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#209 – Max Schrems om integritet och rätten att ha kontroll på personuppgifter

Note to English speaking listeners: It’s just the short introduction that’s in Swedish!

Veckans avsnitt är den sista intervjun från årets upplaga av Internetdagarna. Gäst är Max Schrems, en av konferensens huvudtalare och bland annat känd för ett antal rättsprocesser gentemot Facebook.

Samtalet handlar om rätten att själv få bestämma över sin personliga information, med vem vilken data delas och hur den används. Om vad integritet är. Och om skillnaden på data och metadata, att det samlas in information om oss som vi inte ens är medvetna om existerar.

På vissa plan går det att göra saker som enskild internetanvändare, som att välja krypterade chattappar istället för e-post. På andra plan efterlyser Max Schrems nya regelverk, som liknande byggregler och livsmedelsregler skyddar användarnas integritet och data utan att de behöver tänka på det.

Intervjuer med Harper Reed, Jenny Radcliffe och danah boyd är de tre avsnitt från Internetdagarna 2019 som redan publicerats.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#208 – Det största säkerhetshålet hittar du i din hjärna

Note to English speaking listeners: It’s just the short introduction that’s in Swedish!

IT-säkerhet handlar inte om teknik. Åminstone inte bara, och absolut inte i första hand. Det är budskapet från Jenny Radcliffe, en av huvudtalarna på årets Internetdagarna.

I sin keynote beskrev hon istället hur hon utnyttjar svagheter hos oss människor när hon testar säkerheten hos sina kunder. Vi är lata (och återanvänder därför dåliga lösenord), vi är artiga (och håller därför upp dörren åt budet som bär det tunga paketet) och vi är naiva (och tror därför inte att någon är intresserad av just våra konton). I veckans avsnitt får du höra mer om de mänskliga svagheter hon och hennes kollegor utnyttjar – och några tips om hur du kan göra för att undvika att bli lurad.

Missa inte heller de två redan publicerade avsnitten med keynotetalare från Internetdagarna 2019: Ett med danah boyd och ett med Harper Reed. Nästa vecka kommer det fjärde och sista avsnittet från konferensen, med Max Schrems.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#207 – Harper Reed om vem som behöver förstå vad

Note to English speaking listeners: It’s just the short introduction that’s in Swedish!

Precis som förra veckans avsnitt, med danah boyd, är det här samtalet inspelat under Internetdagarna 2019. Gäst den här gången är en annan av huvudtalarna, Harper Reed, som bland annat var teknikchef för Barack Obamas återvalskampanj 2012.

Avsnittet tar sin utgångspunkt i hans presentation och kretsar, precis som samtalet med danah boyd, om data, AI och vem som behöver förstå vad om tekniken. (En fråga som Anders också skrev om i sin sammanfattning av Internetdagarna.) Och på den frågan följer diskussioner om demokrati, om reglering och varför det är viktigt att se till att så många röster som möjligt är med i det arbetet. Harper Reed lyfter också idén om att offentlig sektor borde se frågor om integritet och data som en hälsoutmaning, där det finns ett behov av informationsinsatser på samma sätt som kring smittsamma sjukdomar.

Anders nämner rapporten Big data: Seizing opportunities, preserving values från Barack Obamas tid i Vita huset. Den är värd att läsa.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#206 – Om data och samhälle, med danah boyd

Note to English speaking listeners: It’s just the short introduction that’s in Swedish!

Gäst den här veckan är danah boyd, en av huvudtalarna på årets upplaga av Internetdagarna. Hon har bland annat grundat forskningsinstitutet Data & Society. Och det är om data och samhälle som samtalet handlar. Vad data är, hur data påverkar samhället och hur vi bäst kan få ut största möjliga nytta från data och dataanalys samtidigt som problemen begränsas.

Samtalet, precis som hennes keynote, kommer in på ämnet data voids. Läs gärna mer om det i rapporten som Data & Society nyligen publicerade (och som Anders har bloggat om). Missa inte heller Data & Societys föreläsningsserie Databites som går att följa på nätet.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#205 – Journalisterna och de sociala medierna

Hur förhåller sig journalisterna till de sociala medierna? Hur har de nya plattformarna förändrat nyhetslogiken? Hur har de påverkat distributionen av nyheter? Det är några av frågorna som Ulrika Hedman svarar på i sin avhandling vid Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation på Göteborgs Universitet. I veckans avsnitt är hon gäst och berättar mer om sin forskning.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#204 – Konsulten som en katalysator för digitalisering

I avsnitt 199 frågade jag er lyssnare om hur digitalisering diskuteras på era arbetsplatser. En av dem som svarade var Joakim Hökegård, på konsultfirman HiQ:s Göteborgskontor.

Den här veckan är han gäst i podden, för ett samtal om vad digitalisering är, skillnader och likheter i hur stora och små företag förhåller sig till den och hur konsultbolag som HiQ, med erfarenheter från digitalisering i många olika branscher, kan bidra med nya perspektiv in i kundernas verksamhet.

Och om du har svar på frågorna i avsnitt 199, hör av dig!

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.