Kategorier
Avsnitt

#201 – Lära, odla, sälja – om digitalisering av det småskaliga lantbruket

Ett småskaligt lantbruk som exempel i Digitalsamtal, hur hänger det ihop? Svarar på den frågan gör före detta elektro/datoringenjören Christian Dahlqvist. Med internet som kunskapskälla att ösa ur har han och hans fru Johanna startat ett småskaligt lantbruk i Hallands inland.

I veckans avsnitt berättar han om hur digital teknik hjälper till i hela kedjan. Från att lära sig om odling till färdig produkt på kundernas matbord. Avsnittet är ett bra exempel på hur de digitala tjänster vi alla använder i vår vardag också blir kraftfulla verktyg i näringslivet.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#200 – Ettor och nollors hemliga liv

Dags för jubileumsavsnitt, det tvåhundrade digitalsamtalet! Ambitionen med podden är att sätta teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv.

Den ambitionen delas med veckans gäster: Marie Birde och Olga Stern har tillsammans skrivit boken Ettors och nollors hemliga liv – allt du vill (och kanske inte vill) veta om programmering, Klas Ekman har varit redaktör för den.

Den som avslutar samtalet, som kretsar till varför förståelse för programmering behövs av fler än tekniker, blir Olga Stern:

“I en demokrati har man någon slags skyldighet att ta reda på hur det mest grundläggande fungerar. Som samhällsmedborgare. Punkt.”

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#199 – Sex frågor till dig som lyssnar

Med veckans avsnitt, nummer 199(!), tar jag sikte mot nästa hundratal. Och jag gör det utan gäster. Istället har några frågor till er som lyssnar.

Jag har på sistone hamnat i ett antal olika sammanhang där begreppet digitalisering har diskuterats och hur en organisation förhåller sig till teknikens möjligheter. Några aspekter av de samtalen fångar jag i en föreläsning som jag den här veckan ger på ett antal bibliotek i Västsverige, och som Hylte Digidelscenter livesände. Vill du få lite mer bakgrund till mina frågor går det att titta på den för ett tydligare sammanhang. Digitalsamtal #172, Det finns inte en Digitalisering med stort D, ger också en bra bakgrund.

Det jag frågar om i det här korta avsnittet är sex saker:

  • Hur pratar ni om digitalisering i din verksamhet – med breda penseldrag eller väldigt konkret?
  • Vilka kompetenser är med i diskussionerna om digitalisering – är det tekniker, verksamhetsansvariga, personal, användare, andra grupper?
  • Är diskussionerna i första hand fokuserade på tekniken – eller på vad det är ni vill åstadkomma med hjälp av tekniken?
  • Hur pratar ni om konsekvenserna av digitaliseringen – som ett direkt resultat av den underliggande tekniken eller hur den används?
  • Hur pratar ni om konsekvenserna av att avstå från att digitalisera?
  • Hur diskuteras kraven på de digitaliserade processerna – finns det förväntningar på att de ska vara felfria eller görs jämförelser med hur väl dagens processer fungerar?

Ni som vill dela med er får gärna maila mig på anders@thoresson.net.

Kategorier
Avsnitt

#198 – Internetkunskap med fokus på integritet

I Digitalsamtal 164 var Björn Appelgren gäst. Han är projektledare för Internetstiftelsens folkbildningssatsning Internetkunskap. Då handlade samtalet om Internetkunskap från ett helikopterperspektiv. Den här veckan är han tillbaka, nu tillsammans med Jannike Tillå som är chef för Internetstiftelsens främjandeverksamhet.

Den här gången är ämnet lite mer avgränsat: Med anledning av Internetkunskaps satsning på personlig integritet är det just det vi pratar om. Samtalet kommer bland annat in på två ämnen som Anders nyligen bloggat om, vad personlig integritet är och vilka hur mycket enskilda nätanvändare ska behöva tänka på den.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#197 – Vad är gaming disorder?

Gaming disorder skrevs sommaren 2018 in i WHO:s “diagnosmanual” ICD. På uppdrag av Länsstyrelsen Västragötaland har forskaren Jenny Rangmar varit med och tagit fram en forskningsöversikt om begreppet.

Den här veckan gästar hon Digitalsamtal för att prata om vad ”gaming disorder” är och vad forskning faktiskt har kunnat belägga om problematiskt spelande.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#196 – Två operahus, två körer, ett internet, en föreställning

På försommaren 2019 arrangerades en körkonsert på GöteborgsOperan. Det speciella var att publiken inte bara fick lyssna på kören som stod på scenen i Göteborg. Med var också en kör som stod på en scen i Aten. Tack vare internet kunde de två sjunga tillsammans, i realtid.

I veckans avsnitt berättar Hanna Morau bland annat om projektet och de tekniska och konstnärliga utmaningarna med att få det att lyckas.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#195 – Likes, hashtags och saker som inte sägs

Gäst i veckans Digitalsamtal är Beata Jungselius som i höst lägger fram avhandlingen Using social media vid Göteborgs Universitet. Avsnittet handlar om hur vi använder sociala medier. Hur vi tolkar och misstolkar, hur vi tillskriver olika uttryck väldigt mycket mening men på olika sätt. Om hur företag tillhandahåller teknik, som det sen är användarna själva som gör till vad den är. Om förflyttning från öppna forum till mer slutna rum på nätet.

Anders nämner en artikel om “hashtag cleaners” som går att läsa hos The Verge.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#194 – Tekniken i akutsjukvårdens frontlinje

Det som kallas för prehospital vård har gått från att vara snabbast möjliga transport till en akutmottagning till något mycket mer avancerat, där ambulanspersonalen påbörjar både diagnostisering och behandling. Det innebär att besluten som fattas är fler, inte sällan tidskritiska. Där kan IT och olika typer av beslutstöd göra stor skillnad.

I veckans avsnitt är Bengt Arne Sjöqvist gäst, programansvarig för PICTA på Lindholmen Science Park i Göteborg. Samtalet handlar om varför tekniken behövs, om varför det är svårt att införa ny teknik i sjukvården, och hur simuleringar är viktiga för att bygga acceptans för nya lösningar.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#193 – Så påverkas arbetsplatsens ergonomi av digitaliseringen

Gäst i veckans avsnitt är Cecilia Berlin, forskare och lärare på avdelningen Design and human factors på Chalmers. I sin forskning tittar hon på arbetsplatsergonomi. Samtalet handlar om kopplingen mellan ergonomi och digitaliseringen, men också om ingenjörers ansvar, och varför frågor om hållbarhet och etik är ett viktigt inslag i ingenjörsstudenternas utbildning.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#192 – Dataanalys låter försäkringsbranschen räkna på nytt sätt

Varje bransch förändras på sitt sätt av digitaliseringen. Ofta genom datainsamling och dataanalys. I veckans avsnitt är Sten Forseke gäst. Han är grundare av företaget Greater Than, som utvecklar analysverktyg som fordonsförsäkringsbolag använder för att beräkna premier men också för att påverka försäkringskunderna att bli säkrare bilförare.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.