Kategorier
Avsnitt

#197 – Vad är gaming disorder?

Gaming disorder skrevs sommaren 2018 in i WHO:s “diagnosmanual” ICD. På uppdrag av Länsstyrelsen Västragötaland har forskaren Jenny Rangmar varit med och tagit fram en forskningsöversikt om begreppet.

Den här veckan gästar hon Digitalsamtal för att prata om vad ”gaming disorder” är och vad forskning faktiskt har kunnat belägga om problematiskt spelande.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#196 – Två operahus, två körer, ett internet, en föreställning

På försommaren 2019 arrangerades en körkonsert på GöteborgsOperan. Det speciella var att publiken inte bara fick lyssna på kören som stod på scenen i Göteborg. Med var också en kör som stod på en scen i Aten. Tack vare internet kunde de två sjunga tillsammans, i realtid.

I veckans avsnitt berättar Hanna Morau bland annat om projektet och de tekniska och konstnärliga utmaningarna med att få det att lyckas.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#195 – Likes, hashtags och saker som inte sägs

Gäst i veckans Digitalsamtal är Beata Jungselius som i höst lägger fram avhandlingen Using social media vid Göteborgs Universitet. Avsnittet handlar om hur vi använder sociala medier. Hur vi tolkar och misstolkar, hur vi tillskriver olika uttryck väldigt mycket mening men på olika sätt. Om hur företag tillhandahåller teknik, som det sen är användarna själva som gör till vad den är. Om förflyttning från öppna forum till mer slutna rum på nätet.

Anders nämner en artikel om “hashtag cleaners” som går att läsa hos The Verge.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#194 – Tekniken i akutsjukvårdens frontlinje

Det som kallas för prehospital vård har gått från att vara snabbast möjliga transport till en akutmottagning till något mycket mer avancerat, där ambulanspersonalen påbörjar både diagnostisering och behandling. Det innebär att besluten som fattas är fler, inte sällan tidskritiska. Där kan IT och olika typer av beslutstöd göra stor skillnad.

I veckans avsnitt är Bengt Arne Sjöqvist gäst, programansvarig för PICTA på Lindholmen Science Park i Göteborg. Samtalet handlar om varför tekniken behövs, om varför det är svårt att införa ny teknik i sjukvården, och hur simuleringar är viktiga för att bygga acceptans för nya lösningar.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#193 – Så påverkas arbetsplatsens ergonomi av digitaliseringen

Gäst i veckans avsnitt är Cecilia Berlin, forskare och lärare på avdelningen Design and human factors på Chalmers. I sin forskning tittar hon på arbetsplatsergonomi. Samtalet handlar om kopplingen mellan ergonomi och digitaliseringen, men också om ingenjörers ansvar, och varför frågor om hållbarhet och etik är ett viktigt inslag i ingenjörsstudenternas utbildning.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#192 – Dataanalys låter försäkringsbranschen räkna på nytt sätt

Varje bransch förändras på sitt sätt av digitaliseringen. Ofta genom datainsamling och dataanalys. I veckans avsnitt är Sten Forseke gäst. Han är grundare av företaget Greater Than, som utvecklar analysverktyg som fordonsförsäkringsbolag använder för att beräkna premier men också för att påverka försäkringskunderna att bli säkrare bilförare.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal, och på Facebook.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#191 – Att vara chef i en digital tid

Psykologen och författaren Björn Hedensjö är aktuell med boken Helikopterfaktorn – En överlevnadsguide för chefer i digitalåldern. I veckans avsnitt av Digitalsamtal berättar han om hur digitaliseringen förändrar förutsättningarna för ledarskap i arbetslivet, hur teknikutvecklingen påverkar krav och förväntningar på chefer. Det handlar bland annat om förmågor att hantera nya verktyg, men också en förståelse för hur digitaliseringen innebär nya förutsättningar för verksamheten i sig.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#190 – Satellitfoton och bildanalys ska ge bättre förutsättningar för båtturister

Sista avsnittet innan Digitalsamtal tar ett sommaruppehåll handlar om teknik och båtliv. Gäst är Robert Mertens, grundare av Mooringo. Med företagets app är det idag möjligt för båtturister att hitta en gästplats att övernatta i, som ett Airbnb för hav och sjö.

Men Mooringo är också just antagna till Innovatums rymdinkubator. Nästa steg är att använda satellitfoton och bildanalys för att bland annat kunna ge prognoser om var i kustbandet det är lätt att hitta en plats för natten och var det är svårare.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#189 – I augusti får Stockholm Wikimania

Wikimania är den årliga konferensen för allt som rör Wikipedia och alla systerprojekt som sorterar under paraplyorganisationen Wikimedia.

Wikimania 2019 arrangeras av Wikimedia Sverige och går av stapeln i Stockholm i mitten av augusti. Veckans gäst i Digitalsamtal är projektledaren Eric Luth, som berättar mer om vad Wikimania är och vad du kan förvänta dig om du åker dit.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

Kategorier
Avsnitt

#188 – Så får artificiell intelligens fördomar

Artificiell intelligens tränas ofta upp genom att datorn får titta på befintlig data. Katter på bilder för att lära sig känna igen katter. Bilder på vägar för att lära sig känna igen vägar. Data om köpbeteenden för att förstå oss som konsumenter. Och så vidare.

Men datorerna förstår egentligen inte vad det är de analyserar. Om det finns fördomar i data, då kommer de fördomarna att återupprepas av datorerna.

Gäst i veckans avsnitt är Tonima Afroze, för ett samtal om hur det går till och vad man kan göra för att komma tillrätta med det.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.