#170 – Samtalet om skolans digitalisering behöver fler nyanser

Play

Veckans samtal med Edward Jensinger var inbokat redan innan överenskommelsen mellan S, MP, C och L – men planerna på ett mobilförbud i svenska skolor är en av de frågor som veckans avsnitt kommer in på. Det övergripande ämnet är skolans digitalisering, och vad det egentligen innebär.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


#169 – Startup-tänk ska ge skjuts åt Malmös digitalisering

Play

Entreprenören Måns Adler har tagit en tillfällig paus från det privata näringslivet. Under ett år leder han i stället Malmö Tech Team, med uppdrag att snabba på digitaliseringsarbetet i Malmös stadshus. Tillsammans med Malmö stads digitaliseringschef Maria Stellinger Ernblad är han gäst i veckans avsnitt.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


#168 – Vad gör Digitaliseringsrådet?

Play

Gäster i veckans avsnitt är Nils Hertzberg och Emily Nordqvist från Digitaliseringsrådets kansli. Samtalet handlar om vad Digitaliseringsrådet är och digitaliseringens möjligheter och utmaningar för Sverige som land.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


#167 – Ett första samtal om en digitaliserad vård

Play

Hur sjukvården förändras av digitaliseringen har vi hittills inte ägnat så många Digitalsamtal åt. Ambitionen är att råda bot på det under 2019. Den här veckan från ett helikopterperspektiv, när Niklas Claesson från NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen är gäst i podden. Samtalet handlar om teknikens möjligheter, juridikens utmaningar, om integritetsfrågor och om sjukhus utan både vårdplatser och patienter.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


#166 – Hur går det, Carl?

Play

I somras tog Carl en paus från Digitalsamtal, för att på regeringens uppdrag jobba som kommittéordförande med uppgift att öka medie- och informationskunnighet samt värna det demokratiska samtalet. Vi lovade då att han skulle dyka upp som gäst i podden, för att berätta hur arbetet går. Och det är vad han gör i veckans avsnitt.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.

#165 – Digitaliseringen ska ge ett hållbart och lönsamt lantbruk

Play

Inom lantbruket används begreppet “hållbar intensifiering”. I bara två ord sammanfattar det två av mänsklighetens stora utmaningar: Möjligheterna att producera tillräckligt mycket mat, utan att öka klimatpåverkan. I en ny svensk testbädd ska forskare och företag tillsammans utveckla tekniska lösningar som ska göra det möjligt.

I veckans Digitalsamtal är Jonas Engström gäst. Han jobbar på forskningsinstitutet RISE och är projektledare för testbädden.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


#164 – Internetkunskap höjer den digitala kompetensen

Play

Internetkunskap är Internetstiftelsens satsning på digital kompetens. I veckans avsnitt av Digitalsamtal berättar projektledaren Björn Appelgren om vilka kompetensluckor som avslöjas i enkätundersökningen Svenskarna och Internet och hur Internetkunskap ska täta dem. Det handlar bland annat om källkritik, nätvett och en förståelse för hur man undviker att bli offer för de vanligaste it-brotten.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


#163 – Hur kan teknik bygga en hållbar värld?

Play

Årets mellandagslyssning i Digitalsamtal tar avstamp i Global Impact Jam, i ett avsnitt som spänner över många ämnen: Vilka tekniska lösningar går att utveckla som bidrar till att FN:s globala hållbarhetsmål uppfylls? Hur kan man prata om teknik för att väcka teknikintresse? Hur kan man skapa nya typer av innovationsprocesser?

Men den allra första frågan är en annan: Vad är en science park?

Svarar på den gör Lena Miranda, vd på Mjärdevi Science Park i Linköping och dessutom ordförande för branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks. Veckans andra gäst är Predrag Pucar, vd på Nira Dynamics.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


#162 – Medier, demokrati och digitalisering

Play

Martin Holmberg är gäst i veckans avsnitt. Han är programansvarig för forsknings- och innovationsprogrammet Medier och demokrati. Samtalet handlar om digitaliseringen, hur den påverkat medierna, vad det innebär för demokratin och möjliga vägar framåt.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


#161 – Vi behöver inte väcka tjejers teknikintresse – det finns redan

Play

Med jämna mellanrum uppstår en diskussion om hur unga tjejers teknikintresse ska kunna väckas, för att i förlängningen få fler kvinnliga studenter på landets tekniska högskolor. Forskaren Ulrika Sultan menar att frågeställningen är felformulerad: Unga tjejer är teknikintresserade, men intresset försvinner. Det skolan behöver fundera på är alltså hur teknikundervisningen kan göras intressant och relevant.

Ulrika Sultan förslag är bland annat att utgå från ett samhällsperspektiv, att först resonera kring problem som behöver en lösning och sen fundera på hur tekniken kan hjälpa till. Några exempel på hur det kan se ut finns i gratisboken Teknik – 10 lektioner i att förändra världen som hon varit redaktör för och som ges ut av Teknikföretagen.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.