#146 – Carls nya uppdrag – och framtiden för Digitalsamtal

Carl har nyligen fått ett nytt uppdrag. Vid sidan av sin tjänst på RISE är han fram till hösten 2020 av regeringen utsedd kommittéordförande med uppgift att öka medie- och informationskunnighet samt värna det demokratiska samtalet. Ett fokus ligger på arbete i frågor rörande desinformation, propaganda och näthat. Veckans avsnitt av Digitalsamtal handlar om innehållet i det uppdraget – och hur det påverkar framtiden för podden.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#145 – Vad är ett sunt förhållande till tekniken?

Hur kan vi som teknikanvändare hitta ett sunt förhållande till vår teknik? Den frågeställningen är utgångspunkt för veckans avsnitt av Digitalsamtal, som bland annat handlar om nya funktioner i mobiltelefoner och operativsystem som ska göra det enklare att hålla koll på hur och när man använder sina prylar.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#144 – Tillsammans för en handlingsplan för skolväsendets digitalisering

Veckans Digitalsamtal är hämtat från en workshop i samarbete mellan RISE, Skolverket och SKL, om framtagandet av en handlingsplan för skolväsendets digitalisering. Arbetet som pågår under workshopen avsnittet sänds på går att finna via Skoldigiplan.

Hur kan aktörer i skolväsendet gemensamt och praktiskt föra frågan framåt om framtagandet av en nationell handlingsplan för skolans digitalisering?

Regeringen har antagit en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Regeringen vill att den svenska skolan ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Strategin innehåller tre fokusområden, samtliga med flera delmål:
-Digital kompetens för alla i skolväsendet
-Likvärdig tillgång och användning
-Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

SKL har inlett ett arbete för att ta fram en handlingsplan kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Arbetet med handlingsplanen sker öppet och i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Medverkande i avsnittet är Carl Heath, Chef Digitalisering och Lärande, RISE, Annika Agelii Genlott, Projektledare, SKL, Lars Lingman, Utbildningsråd, Skolverket, Anders Hultman, Betahaus, Hanna Leissner, Utvecklingsledare, Kungsbacka, Ellen Lindqvist, Skolchef, NTI Gymnasierna Academedia, Linda Ekstrand, Chef stöd och Utveckling, Sollentuna, Daniel Broman, Förvaltningschef, Lidingö, Jörgen Jonsson, Gymnasiechef, Västerviks kommun, Anders Bergström, Förvaltningschef, Skellefteå

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#143 – Fyra år av programmering och skapande med IT som material med Makerskola – vad har vi lärt oss?

Går det att förbättra den pedagogiska verksamheten generellt samt ge input till framtida läroplansutveckling genom området makerkultur, programmering och skapande med IT som material mellan lärare, skolor och skolhuvudmän? Detta Digitalsamtal är en paneldebatt från Almedalsveckan 2018 där dessa frågor diskuteras utifrån projektet Makerskola, som avslutas i dagarna. Makerskola är en nationell testbädd där skolhuvudmän, forskare och företag under fyra år forskat och format beprövad erfarenhet för att möta skolans utmaningar när det kommer till digitalisering och lärande, programmering och skapande med IT. I samtalet hörs Carl Heath, chef Digitalisering och Lärande, RISE, Lars Glimbert, projektledare, Sollentuna, Sara Penje, utvecklingschef, Lidingö, Per Falk, IT-strateg och processledare, Upplands Väsby, Maria Nyström, rektor, Sollentuna ochHelen Henriksson, skolutvecklare, Göteborgs Stad.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#142 – One Team Gov – samverkan för digitalisering av offentlig sektor

På konferensen Offentliga Rummet träffar Carl Heath Kit Collingwood, initiativtagare till One Team Gov i Storbrittannien, och Adrian Solitander och Åsa Holmberg från One Team Gov i Sverige. Samtalet kretsar kring One Team Gov,  en rörelse som utgår från sju enkla principer om hur de jobbar för att förnya offentlig verksamhet. Tillsammans arbetar de för att skapa en förändringskraft genom praktiska åtgärder. Rörelsen består av personer som vill förnya den offentliga sektorn genom att förbättra de tjänster vi erbjuder till invånarna och våra egna arbetssätt.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#141 Det digitala ledarskapet

Under konferensen Det Offentliga Rummet modererade Carl Heath ett panelsamtal mellan Nina Lagh (M), Region Uppsala, Agneta Granström (MP), Region Norrbotten, Daniel Forslund (L), Stockholms Läns Landsting och Anders Teljebäck (S), Västerås Stad. Samtalet handlade om det politiska ledarskapet för en smartare välfärd, och frågeställningar kring vad digitaliseringen innebär för politiken generellt och för politiker i synnerhet.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#140 – Play beyond play – om Tekniska Museets spelutställning

Gäst i veckans avsnitt är Peter Du Rietz, producent på Tekniska Museet. Samtalet handlar om spelutställningen Play Beyond Play – varför museet gjort den, vad man får se och några små antydningar om vad som väntar i etapp två av utställningen som öppnar i höst.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

# 139 – Skarpa Skärvor, ett samtal om samhället, digitaliseringen och demokratins utmaningar med Patrik Oksanen

För andra året i rad träffar Carl Heath journalisten och författaren Patrik Oksanen. Mot bakgrund av hans i dagarna utkomna bok Skarpa Skärvor diskuterar de samhället, digitaliseringen och demokratins utmaningar. Vi samtalar om svårigheterna när det kommer till källkritik, och om desinformationen som döljer sig i vårt vardagliga språk.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#138 – Hur pratar vi om samhällets digitalisering?

I ett samtal med Emanuel Karlsten diskuterar Carl Heath hur media, politik och medborgare diskuterar digital samhällskunskap, utifrån det rättsfall som vid podcastens inspelning låg för beslut i Europaparlamentet om ett direktiv för copyrightreform. Ett förslag som både Emanuel och Carl ställer sig frågande till.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.

#137 – Med digitaliseringen blir elrullstolen mer än ett transportmedel

Elrullstolarna som Permobil tillverkat i 50 år hjälper användarna att ta sig från plats A till B. Men med digitaliseringen får företaget möjlighet att hjälpa användarna på helt nya sätt. I veckans avsnitt berättar företagets forsknings- och innovationschef Helene Svahn om vad uppkoppling, sensorer och dataanalys lägger grunden för.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad vi kan prata om i kommande avsnitt: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Ni kan också skicka e-post till oss på podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Vi som gör Digitalsamtal är Carl Heath och Anders Thoresson.