Kategorier
Avsnitt

#181 – Så utnyttjar byggbranschen digitaliseringen

Christina Claeson-Jonsson är FoU-chef på NCC. I veckans Digitalsamtal, inspelat under Vetenskapsfestivalen i Göteborg, berättar hon hur byggbranschen utnyttjar och utvecklas med hjälp av digitaliseringen, i hela kedjan från projektering, via byggfas vidare till förvaltning. Det handlar om AI, VR, blockchain och många andra tekniker.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


Kategorier
Avsnitt

#180 – Om källkritik och källtillit

Sommaren 2017 startade Mathias Cederholm och Mats Karlsson Facebook-gruppen Källkritik, fake news och faktagranskning. Knappt två år senare har den nämare 4000 medlemmar som deltar i diskussionerna, som bland annat handlar om de verktyg och metoder som behövs för att vara källkritisk 2019.

Och veckans Digitalsamtal, där Mathias och Mats är gäster, startar med den frågan: Vad innebär egentligen begreppet källkritik 2019?

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


Kategorier
Avsnitt

#179 – Hur ser mötet mellan etik och IT ut?

Etik och IT heter en av kurserna som ges vid Malmö Universitet. De studenter som går den ska efteråt bland annat “kunna redogöra för relevanta frågeställningar inom fältet etik och IT”.

Veckans avsnitt tar sitt avstamp i kursinnehållet, för att sen fortsätta till en vidare diskussion om hur mötet mellan de två disciplinerna ser ut. Gäst är Simon Winter, som tillsammans med Marie Gustafsson Friberger har gett kursen vid MAU.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


Kategorier
Avsnitt

#178 – På sociala medier går det att hitta stöd i sorgen

Hur kan sociala medier vara ett stöd i sorgearbetet? Svaret på den frågan söker forskaren Ylva Hård af Segerstad. I veckans avsnitt berättar hon om hur sörjande föräldrar och sörjande syskon använder sociala medier för att leva med sin förlust av ett barn och ett syskon.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


Kategorier
Avsnitt

#177 – Hur mår Sveriges digitala infrastruktur?

Nyligen presenterade IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, rapporten Digitalisering för ökad konkurrenskraft. En stor del av innehållet handlar om den digitala infrastrukturen. Varför den är viktig, hur den mår idag och hur den kan utvecklas på sikt.

Patrik Fältström är den här veckan med i podden och diskuterar de frågorna. Han satt med i styrgruppen för IVA:s projekt och var dessutom ordförande i den arbetsgrupp som tittade specifikt på frågor rör infrastruktur. En av de saker han och IVA trycker hårt på är ett stort behov av förbättrad samordning kring de här frågorna på högsta samhälleliga nivå.

Utöver rapporten från IVA nämner Patrik ytterligare två. Den ena från PTS, Pilotprojekt om hur webbplatser kan stå emot överbelastningsattacker, den andra i form av en statlig utredning, Den osynliga infrastrukturen – om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


Kategorier
Avsnitt

#176 – Att utforska digitala verktyg i förskolan

Förra året fick grundskolan en ny läroplan, där digitaliseringen tar stor plats. Till hösten är det förskolans tur, också den med skrivningar om digitalisering. Det har gett upphov till många upprörda ledartexter och krönikor de senaste månaderna, om barn som tvingas sitta vid en skärm istället för att leka med kottar.

Gäst i veckans avsnitt är förskolepedagogen Anna Thoresson, aktuell med boken Utforska digitala verktyg i förskolan, för ett samtal om vad digitalisering egentligen är i förskolan och varför den behöver synas där.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.Kategorier
Avsnitt

#175 – ”Det handlar om bolagsutveckling, digitaliseringen är bara ett verktyg”

Om det går att bygga 3d-modeller av hus med hjälp av färdiga moduler i spel som The Sims, då måste det gå att göra något liknande med hus som sätts ihop av fysiska moduler också. Med den idén som utgångspunkt har Jens Lundqvist och Samuel Holmström förändrat familjeföretaget Lundqvist Trävaru. Det går att kalla det för digitalisering, men de pratar hellre om klassisk bolagsutveckling där verktygen visade sig vara digitala.


I veckans avsnitt berättar de mer om förändringsresan med ett företag som grundades 1936, från ett möbelsnickeri med uppdrag åt försvaret till en träindustri som närmar sig 100 miljoner i omsättning. Och om 3d-konfiguratorn som visade att det går att spela The Sims på riktigt.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


Kategorier
Avsnitt

#174 – “Digitalisering är en lagsport”

Gäst i veckans avsnitt är Anna Eriksson, generaldirektör på nya myndigheten DIGG. I avsnittet förklarar hon bland annat varför hon tycker att digitalisering är en lagsport, hur bättre myndighetssamverkan kan underlätta för medborgarna och hur DIGG ska hjälpa till i digitaliseringen av svensk offentlig sektor.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.Kategorier
Avsnitt

#173 – Digital delaktighet och delaktighet genom digitala verktyg

I veckans avsnitt är Kerstin Gatu gäst. Hon jobbar på Mora folkhögskola och berättar i Digitalsamtal om distansutbildningen “Anpassa IT – vägen till digital delaktighet” och det nya projektet Digijag. Båda två syftar till att ge personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning ökade förutsättningar för både digital delaktighet och delaktighet genom digitala verktyg.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.


Kategorier
Avsnitt

#172 – Det finns inte en Digitalisering med stort D

Veckans avsnitt handlar om vad “digitalisering” egentligen är. “Svår att prata om i bestämd form singular,” säger Ulf Melin, professor i informatik vid Linköpings Universitet.

Förutsättningarna för vad digitalisering är och vilka värden den kan bidra med skiljer sig åt i olika branscher och organisationer. Risken med att prata om Digitaliseringen är att vi då blir besvikna när de effekter som uppstått i en verksamhet inte inte går att upprepa i en annan.

Rapporten Vetenskaplig kunskap och bildning för samhällets framtida digitalisering: ett nationellt centrum finns att läsa på nätet. Och det tidigare avsnittet av Digitalsamtal, om Malmö Tech Team med Maria Stellinger Ernblad och Måns Adler, hittar du här.

Har du synpunkter på samtalet, frågor eller förslag på vad kommande avsnitt kan handla om: Hör gärna av dig. Gärna genom att delta i diskussionerna i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap.

Du kan också skicka e-post till podcast@digitalsamtal.se. Digitalsamtal finns på Twitter, som @digitalsamtal.

Digitalsamtal görs av Anders Thoresson.